Jak informuje Naczelna Rada Adwokacka, sprawa była przedmiotem jej obrad przed tygodniem. Rada zwróciła uwagę, że Minister Sprawiedliwości, wydając dwa istotne rozporządzenia z  24 sierpnia br.:  zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2022 r. poz. 1813) oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2022 r. poz. 1804), nie zasięgnął opinii NRA w trybie określonym wprost w ustawie  Prawo o adwokaturze.

Czytaj więcej

Sędziowie: stawki zaproponowane przez MS uwłaczają adwokatom

W piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego prezes NRA  Przemysław Rosati informuje, że projekty obu  rozporządzeń  wpłynęły do NRA 4 sierpnia wraz z pismem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, ale zostały przekazane w trybie uchwały ws. Regulaminu pracy Rady Ministrów. Tymczasem Minister Sprawiedliwości, przed przyjęciem projektowanych zmian, jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii NRA w trybie określonym w art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Na tę nieprawidłowość Przemysław Rosati zwrócił uwagę w piśmie z 9 sierpnia br. do wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Wskazał w nim, że NRA przystąpi do zaopiniowania projektów, gdy tylko otrzyma je w trybie przewidzianym przepisami ustawy Prawo o adwokaturze.

W tym samym piśmie prezes NRA zwrócił się do wiceministra  Warchoła o udostępnienie  danych, na podstawie których zaproponowano w projekcie wysokość wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w poszczególnych kategoriach spraw. Naczelna Rada Adwokacka twierdzi, że potrzebuje tych danych do przeanalizowania przed wydaniem opinii do projektów rozporządzeń.

Na to pismo Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało.

- W zaistniałej sytuacji stanowisko w ramach konsultacji społecznych zostało przedstawione jedynie przez Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych ‒ jednostkę działającą przy NRA, która to jednostka wzięła udział w konsultacjach publicznych, nie wydając żadnej opinii, albowiem nie jest do tego zgodnie z decyzją ustawodawcy powołana - wyjaśnia NRA.

„W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej niniejszym informuję Pana Premiera o zaistniałej sytuacji i naruszeniu prawa przez Ministra Sprawiedliwości przy wydaniu wskazanych powyżej rozporządzeń”. – napisał  Przemysław Rosati do Mateusza Morawieckiego.