Minister sprawiedliwości przyznał im od 1 stycznia 2023 r. fakultatywny dodatek stołeczny za nadmierne obciążenie pracą w wysokości do 25 proc. pensji zasadniczej. Średnio to 600–800 zł. Świadczenie to, przyznawane osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, nie wykluczy możliwości otrzymania jednocześnie zwykłego dodatku.

Praca w stołecznych sądach i prokuraturach należy do najbardziej wymagających – twierdzi MS i wskazuje, że w Warszawie swoje siedziby mają m.in. najważniejsze organy państwowe i największe podmioty prywatne. Nakłada to zatem na urzędników nie tylko dodatkowe obowiązki, ale także większą odpowiedzialność. MS przypomina, że wyłącznie sądy warszawskie rozpoznają m.in. sprawy związane z prowadzeniem ewidencji partii politycznych czy spory wynikające ze stosunków między NBP a bankami.

Czytaj więcej

Urzędnicy sądów i prokuratur zarobią więcej. Ale tylko w Warszawie

Pomysł wprowadzenia dodatku stołecznego podzielił zainteresowanych (o czym pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”). Krytycznie wypowiadali się o nim prezesi innych największych sądów w kraju oraz związki zawodowe.

Czytaj więcej

Dodatek dla pracowników sądów i prokuratur w stolicy raczej pewny

Podstawa prawna:

Nowela rozporządzenia z 15 grudnia 2022 r. (DzU z 12 grudnia, poz. 2718).