Stołeczny dodatek specjalny jest szczególnym rodzajem dodatku specjalnego. I odrębnym.  A to oznacza, że   urzędnik  takiego sądu lub prokuratury może otrzymać zarówno dodatek  specjalny, jak i stołeczny dodatek specjalny,  albo jeden z nich. 

Przyznanie stołecznego dodatku specjalnego będzie miało charakter fakultatywny - nie będzie obowiązkowe. Wszystko zależy od budżetu na wynagrodzenia warszawskich sądów i prokuratur.  25 proc wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie to górna granica. Może więc być mniej.

Cel? 

Świadczenie pracy w sądach i prokuraturach, których siedziba znajduje się w Warszawie należy do najbardziej wymagających. W Warszawie swoje siedziby mają m.in. najważniejsze organy państwowe i największe podmioty prywatne.  Nakłada to zatem na urzędników nie tylko dodatkowe obowiązki, ale także większą odpowiedzialność związaną z zapewnieniem sprawności postępowań sądowych. 

Wszystko to za sprawą nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości  w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, który właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Urzędnicy lepsi i gorsi

Czytaj więcej

Stołeczny dodatek dla urzędników sądów i prokuratur ma zachęcić do pracy