Chodzi o nowelizację, która czyni zadość  postulatom wysuwanym przez kuratorów podczas ubiegłorocznych protestów pracowników sądów. W wyniku negocjacji kuratorom obiecano podwyższenie wynagrodzeń w 2020 r. o średnio 900 zł.

Z niewiadomych przyczyn opracowany w lipcu w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nie mógł doczekać się podpisu Prezesa Rady Ministrów. Przeciwko zwłoce protestowały organizacje zrzeszające kuratorów, a także sędziowskie stowarzyszenie "Iustitia".

Czytaj też:  Iustitia do rządu: nie blokować podwyżki dla kuratorów sądowych

W Dzienniku Ustaw z 6 listopada 2020 r. pod poz. 1968 rozporządzenie zostało ogłoszone. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2020 r. kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim przysługuje wynagrodzenie zasadnicze  ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia:

Kurator specjalista - 2,86

Starszy kurator zawodowy - 2,56

Kurator zawodowy - 2,26

Aplikant kuratorski - 1,53