Jak wynika z informacji prasowej w tej sprawie, sędziowie domagają się  powstrzymania czynności faktycznie uniemożliwiających sędziemu Tulei wykonywanie jego obowiązków.

Przypomnijmy, że 18 listopada  Izba Dyscyplinarna SN podjęła decyzję o uchyleniu sędziemu Tulei immunitetu, zawiesiła go  w czynnościach i obniżyła wynagrodzenie o 25 procent. Sędzia Igor Tuleya uznaje, że nie jest to orzeczenie niezależnego sądu i codziennie stawia się w pracy. Zarządzeniem przewodniczącej wydziału, w którym orzekał sędzia, jego sprawy zostały jednak zdjęte z wokandy. Sędzia Tuleya nie ma też dostępu do akt i elektronicznych systemów sądowych, ani wstępu na sale rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czytaj też: Tuleya: Prawa nie złamałem. Pokazałem tylko, że król jest nagi

Zarząd warszawskiej „Iustitii" przypomina, że izba dyscyplinarna nie posiada atrybutów niezależnego sądu, a tym samym nie gwarantuje prawa do skutecznego rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu sądu powszechnego.

- Charakter izby dyscyplinarnej powołanej jako sąd wyjątkowy - którego ustanowienie w czasie pokoju jest zakazane przez Konstytucję RP - jednoznacznie wskazuje na brak doniosłości prawnej decyzji podejmowanych przez osoby wchodzące w skład tego gremium. Decyzje te nie mogą być uznawane za orzeczenia wydane przez należycie obsadzony sąd - wskazują sędziowie z "Iustitii".

„Jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" ufamy, że sprawując funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, będzie Pan działał w granicach i na podstawie prawa, nie pozwalając na faktyczne pozbawienie sędziego Igora Tuleyi możliwości wykonywania czynności służbowych na podstawie stanowiska o jego zawieszeniu, wydanego przez organ niebędący sądem, działający z jawnym naruszeniem polskiego i europejskiego porządku prawnego." - czytamy w liście.

Jego autorzy przypominają, że Piotr Schab został prezesem Sądu Okręgowego Warszawie zaledwie dzień przed decyzją Izby Dyscyplinarnej ws. Igora Tulei.

- Jest też jednocześnie rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów, który dał się poznać z działalności kierowanej przede wszystkim przeciw sędziom otwarcie występującym w obronie niezależności sądów. Kilka postępowań dyscyplinarnych toczy się przeciwko samemu Igorowi Tulei - podkreślają sędziowie.

- Pora przestać udawać – mówi sędzia Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka, prezes warszawskiego oddziału stowarzyszenia „Iustitia" - Piotr Schab nie może chować się za decyzjami swoich podwładnych. Tak jak był i jest, jako główny rzecznik dyscyplinarny, odpowiedzialny za rozkręcenie machiny postępowań szykanujących niezawisłych sędziów, tak odpowiada teraz za wszystko, co dzieje się obecnie w największym polskim sądzie, w tym – za faktyczne odsunięcie od orzekania sędziego Igora Tulei - dodaje.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj