Sędziowie Trybunału Stanu chcą zwołania pełnego składu TS

Sędziowie Trybunału Stanu złożyli w środę wniosek do przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej o zwołanie pełnego składu Trybunału. Chcą przede wszystkim uchwalenia nowego regulaminu TS, przewidującego ograniczenie uprawnień Przewodniczącego.

Publikacja: 20.03.2024 16:38

Sędziowie Trybunału Stanu chcą zwołania pełnego składu TS

Foto: Fotorzepa

Do Sądu Najwyższego wpłynęło dziś pismo z datą  31 stycznia 2024 r., w którym sześciu z dziewiętnastu sędziów Trybunału Stanu wnioskuje o zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu oraz uchylenie obecnego regulaminu Trybunału Stanu i uchwalenie nowego.  Wprowadzałby on losowanie składów orzekających i jawność posiedzeń pełnego składu TS.

Sędziowie — wnioskodawcy to adwokaci wybrani do TS w listopadzie ub.r.: Kamila Ferenc,  Jacek Dubois, Marek Małecki,  Marek Mikołajczyk,  Przemysław Rosati i  Piotr Zientarski.

Zgodnie z przepisami, Przewodniczący Trybunału Stanu (jest nim zawsze I Prezes Sądu Najwyższego) ma obowiązek zwołać posiedzenie pełnego składu TS w terminie 45 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez co najmniej 5 członków Trybunału Stanu.

Czytaj więcej

13 adwokatów, w tym prezes NRA, zostało sędziami Trybunału Stanu

Co ma być w nowym regulaminie Trybunału Stanu

Wśród najważniejszych zmian w regulaminie, które zaproponowali sędziowie-wnioskodawcy, jest wprowadzenie losowania składów orzekających w pierwszej i w drugiej instancji, w tym przewodniczących tych składów i sędziego sprawozdawcę oraz sędziego zapasowego – w miejsce dotychczasowego wyznaczania składów dokonywanego przez Przewodniczącego Trybunału Stanu. Uprawnienia do wyznaczania posiedzeń składów orzekających miałyby zostać przekazane przewodniczącemu danego składu. Obecnie to Przewodniczący Trybunału Stanu wyznacza składy, przewodniczących tych składów i terminy posiedzeń.

Czytaj więcej

Piotr Kardas, Maciej Gutowski: Trybunał nie odżyje

Wnioskodawcy chcą także jawności posiedzeń pełnego składu Trybunału Stanu. Proponują  umożliwienie publiczności obserwowania posiedzeń pełnego składu TS, a prasie, radiu i telewizji —  transmitowania obrad. 

Wnioskodawcy postulują także wprowadzenie do regulaminu wyznaczenia zastępcy Przewodniczącego TS, który realizowałby uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego TS na mocy uchwały pełnego składu TS.

Nowy regulamin miałby także przewidywać możliwość uzupełnienia porządku posiedzenia pełnego składu TS na wniosek każdego członka TS.

Autorzy wniosku proponują również doprecyzowanie i rozwinięcie przepisów regulujących wewnętrzne urzędowanie TS i obrady pełnego składu TS.

Trybunał Stanu może pozbawić stanowiska

Zgodnie z art. 199 Konstytucji RP, Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego (jest nim Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego), 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.

Członkowie Trybunału Stanu w sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Stanu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Odpowiedzialność  przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. Te osoby ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną  nawet wtedy, jeśli konstytucję lub ustawy naruszyły nieumyślnie.  

Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie naruszenia zakazu prowadzenie działalności gospodarczej związanej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego lub nabywaniem tego majątku.

Trybunał Stanu może nałożyć na okres od 2 do 10 lat karę utraty czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych, karę w postaci zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych lub karę utraty orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.

Wyrok Trybunału Stanu jest ostateczny.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło dziś pismo z datą  31 stycznia 2024 r., w którym sześciu z dziewiętnastu sędziów Trybunału Stanu wnioskuje o zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu oraz uchylenie obecnego regulaminu Trybunału Stanu i uchwalenie nowego.  Wprowadzałby on losowanie składów orzekających i jawność posiedzeń pełnego składu TS.

Sędziowie — wnioskodawcy to adwokaci wybrani do TS w listopadzie ub.r.: Kamila Ferenc,  Jacek Dubois, Marek Małecki,  Marek Mikołajczyk,  Przemysław Rosati i  Piotr Zientarski.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a