Powód? Pismo Prokuratora Generalnego. I wniosek Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP o rozstrzygnięcie zamrożenia pensji prokuratorskich w 2023 r. Teraz te wszystkie wnioski mają zostać połączone.

We wtorek Trybunał Konstytucyjny pochylał się nad kwestią zamrożenia pensji sędziów. TK w składzie sędzia prowadzący TK Bartłomiej Sochański TK, sędzia sprawozdawca TK Rafał Wojciechowski, Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sędzia TK Michał Warciński - miał zbadać czy przepisy ustalające wysokość wynagrodzeń sędziów na 2023 r. na poziomie niższym, niż wynika to z mechanizmu ustawowego, nie naruszają konstytucji. Rozwiązania ustawy okołobudżetowej w drugiej połowie grudnia 2022 roku zaskarżyli do TK - I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Krajowa Rada Sądownictwa.

Czytaj więcej

Sędziowskie i prokuratorskie pensje znowu zaniżone. Posypią się pozwy

Przed rozprawą jednak wpłynęło pismo procesowe od Prokuratora Generalnego w sprawie stwierdzenia niezgodności przepisów okołobudżetowej w zakresie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. TK wysnuł wniosek o dodanie sprawy PK do już prowadzonych i połączonych spraw K 3/23 i K 4/23 pod wspólną sygnaturą K 1/23.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podjąć ma Prezes TK. Do tego czasu Trybunał odroczył rozprawę.