Podstawą wznowienia miałby być brak złożenia podpisów przez wszystkich członków składu orzekającego pod sentencją orzeczenia lustracyjnego. Ma to stanowić bezwzględną przyczynę odwoławczą, o której mowa w art. 439 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania karnego.

W związku z tym zastępca RPO Stanisław Trociuk zapytał dyrektora Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Skroka, czy Instytutowi znany jest ten problem i czy podejmował jakieś działania.

Czytaj więcej

Lustracyjne tsunami w administracji rządowej