Prezydent złożył wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją Lex Tusk

Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności tzw. ustawy "Lex Tusk" z Konstytucją. Trybunał zbada akt w ramach kontroli następczej, czyli po jej podpisaniu przez prezydenta.

Publikacja: 16.06.2023 16:54

Prezydent złożył wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją Lex Tusk

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Wniosek Andrzeja Dudy dotyczy dwóch artykułów ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022:

- art. 32 ust. 1 ustawy, który dotyczy przesłuchiwania osób objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, lekarskiej lub dziennikarskiej, co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do ochrony ważnych interesów Rzeczypospolitej Polskiej lub ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, a ustalenie okoliczności na podstawie innego dowodu byłoby nadmiernie utrudnione, co do jego zgodności z art. 42 ust. 2 oraz 45 ust. 1 Konstytucji, które gwarantują natomiast prawo do obrony w procesie karnym oraz sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy na drodze sądowej

Czytaj więcej

Prezydent Andrzej Duda podpisuje ustawę "lex Tusk" i kieruje ją do TK

- art. 36 pkt 1 ustawy, który umożliwia zastosowanie określonych w ustawie środków zaradczych wobec osoby, co do której stwierdzono działanie pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku prezydent również poddał pod wątpliwość zgodność tego przepisu z art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

Prezydent w uzasadnieniu do wniosku przyznał, że ochrona interesu publicznego Polski jest konieczna, szczególnie wobec wojny prowadzonej w Ukrainie i wywołanym przez nią m.in. kryzysem energetycznym, a wzmocnienie jawności życia publicznego jest ważną wartością, to część norm wywowała wątpliwości co do ich prawidłowości i naruszania gwarantowanych Konstytucją praw. 

Czytaj więcej

Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna

Zdaniem prezydenta, przesłuchiwanie osób objętych tajemnicą zawodową może stanowić naruszenie prawa do obrony obywateli, jak i prawa do sądu, ale także zasadę określoności prawa i zasadę proporcjonalności. 

Co do art. 36 we wniosku wskazano, iż "przyjęty przez ustawodawcę model postępowania zakładający, że osobie, wobec której Komisja wydała decyzję administracyjną stwierdzającą, że jej działanie było działaniem pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje skarga do sądu administracyjnego, może budzić wątpliwości w kontekście wkroczenia w materię łączącą się z uregulowanym na gruncie Konstytucji prawem do sądu. 

Co też ważne, prezydent przekazał, że wątpliwości te podnosił już na etapie wymiany stanowisk w okresie prac legislacyjnych nad projektem. Andrzej Duda wskazał także, że suwerenność i bezpieczeństwo, w tym ochrona interesów gospodarczych Polski są wartościami nadrzędnymi, jednak nie mogą być one realizowane z naruszeniem konstytucyjnych gwarancji. Także wobec tego, wystąpienie prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego jest całkowicie niezależne od jego inicjatywy ustawodawczej zgłoszonej do ustawy. 

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek