Od kilkunastu dni na łamach „Rzeczpospolitej" prezentowaliśmy sylwetki sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W ostatnim odcinku przybliżamy sylwetki czwórki ostatnich sędziów – już nie kandydatów, lecz członków KRS. Zapytaliśmy ich o rzecz najważniejszą – o wizję Rady, w której się znaleźli, czym, ich zdaniem, powinna się zająć, co obecnie jest najważniejsze i od czego należy zacząć prace w nowym składzie. Oto, co powiedzieli.

Ewa Łąpińska, sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie

- Do najważniejszych zadań nowo wybranej KRS będzie należało zaopiniowanie i przedstawienie prezydentowi kandydatów do pełnienia urzędu – ze względu na kilkaset wakujących etatów sędziowskich. Wzmocnienie kadry orzeczniczej dobrze przygotowanymi sędziami i asesorami jest podstawowym warunkiem przyspieszenia procesów. W obecnej sytuacji bardzo ważnym zadaniem będzie czuwanie nad niezależnością sądów i niezawisłością sędziów, wbrew obawom wyrażanym przez niektóre środowiska. Każdy z 15 nowo powołanych członków KRS jest sędzią i doskonale rozumie, jak ważne jest przestrzeganie tych zasad.

Od 1997 r. powołana na urząd sędziego (karnego) SR w Jaworznie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych organizacja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości.

Paweł Styrna, wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

- W pierwszej kolejności Krajowa Rada Sądownictwa powinna się zorganizować, a wiec wybrać przewodniczącego i prezydium, powołać stałe komisje oraz rozważyć, czy nie istnieje potrzeba powołania komisji problemowych. Na przewodniczącym będzie też spoczywał obowiązek ustalenia harmonogramu jej prac. Jeżeli chodzi o prace merytoryczne, uważam, że powinna się na nich skupić i nie angażować w działania polityczne. Na samym początku działalności powinna wystąpić z jasnym sygnałem do społeczeństwa i środowiska sędziowskiego, że skupi się przede wszystkim na rozwiązywaniu narosłych w ostatnich latach problemów sądów oraz sędziów i nie będzie uczestniczyć w grze politycznej.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, sędzia (cywilny) od 1999 r., w 2005 r. na dziesięć miesięcy delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Rafał Puchalski, prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie

- Mogę obiecać jedno: zrobię wszystko, żeby Rada stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w granicach, jakie zakreśliła Konstytucja RP, a nie indywidualne oceny. Będę walczył, by system awansów sędziów i naboru do służby stał się bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Wymiar sprawiedliwości potrzebuje reformy, ale najbardziej spokoju. Zdecydowana większość sędziów ciężko i rzetelnie pracuje. Należy im udzielić wszechstronnej pomocy. Wspominam o tym, bo moja krytyczna ocena pracy dotychczasowej KRS jest powszechnie znana. Cieszę się, że już niedługo rozpoczną się prace parlamentarne nad dużymi nowelizacjami procedury cywilnej, karnej, spraw karnoskarbowych czy wykończeniowych.

Od 2003 r sędzia (karny) SR w Jarosławiu, od 2008 r. członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustita, pomysłodawca i autor pierwszego w kraju forum internetowego sedziowie.net.

Jędrzej Kondek, sędzia SR dla m.st. Warszawy

- Pozycja ustrojowa KRS i jej funkcje nie uległy zmianie. Jej rolą jest niezmiennie stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jedną z najważniejszych funkcji jest udział w procedurze wyboru kandydatów do pełnienia urzędów sędziego na wszystkich szczeblach sądownictwa oraz asesorów sądowych. Najważniejsze jest, by wyłaniać kandydatów najlepszych. Celowi temu powinno służyć także uprawnienie do opiniowania programu szkolenia aplikantów i sędziów. Istotne jest też odpowiednie zaangażowanie się w procedurę legislacyjną usprawniającą pracę sądownictwa. Wymagać to będzie inicjatywy ze strony podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą.

Sędzia od lutego 2017 r., wcześniej wykonywał zawód radcy prawnego, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor prawa, w latach 2008-2017 r. byłem wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim a od 2017 r. jestem adiunktem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.