We wtorek odbyły się dwie rozprawy po wyroku TSUE: sędzi z Górnego Śląska, dotycząca jej zawieszenia w czynnościach służbowych, co zarządził prezes tamtejszego sądu w związku z informacjami o przemocy domowej oraz sędziego z Wrocławia za jazdę po alkoholu. W obu zapadły orzeczenia, skład sędziowski uznał, że jest władny, by orzekać.

– Rzeczywiście w ostatnim czasie wyznaczono kilka terminów w sprawach dyscyplinarnych sędziów, a zawieszenie sędziego jest ważne przez miesiąc, i w tym okresie ID musiała się zająć sprawą – mówi „Rz" Piotr Falkowski, rzecznik ID SN. – Poza tym składy orzekające są niezależne w prowadzeniu spraw, do których zostały wyznaczone, i samodzielnie decydują o terminach ich rozpoznania – mówi rzecznik ID.

Czytaj także:

Izba Dyscyplinarna do reformy, ale jakiej?

Podobnie oświadczyła I prezes SN Małgorzata Manowska po wyroku TSUE z 15 lipca br., więcej odblokowała zawieszenie spraw dyscyplinarnych po tymczasowym zabezpieczeniem TSUE sprzed roku.

A TSUE orzekł, że ze względu na całościowy kontekst refom wymiaru sprawiedliwości, którego elementem jest Izba Dyscyplinarna, nie daje ona w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, w szczególności nie jest chroniona przed wpływami władzy ustawodawczej i wykonawczej.

I wskazał kilka elementów, które Polska winna zmienić w systemie dyscyplinarek sędziowskich. M.in. nie traktować jako przewinienia dyscyplinarnego nieprawidłowego orzeczenia sądowego, odebrać prezesowi Izby Dyscyplinarnej prawo do wyznaczania sądu w sprawach sędziów sądów powszechnych – aby skład wynikał z automatu z ustawy, wreszcie by dyscyplinarki sędziowskie nie były przewlekłe.

Dzień wcześniej polski TK orzekł, że wykładnia traktatu o UE, na podstawie którego TSUE wydaje orzeczenia w sprawie zamrożenia Izby Dyscyplinarnej SN, wykracza poza przekazane Unii traktatem kompetencje.

Tymczasem np. prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę, apelując o pełne i niezwłoczne wykonanie orzeczeń TSUE, który nie przekroczył przyznanych mu kompetencji.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Krytycznie o wyroku TSUE wypowiedziała się KRS (wyłoniła wszystkich kandydatów na sędziów ID), wskazując, że TSUE odniósł się nie do faktów, lecz do obaw i wrażeń, których uwzględnianie należy do sfery polityki i publicystyki.