W piątkowy wieczór w atmosferze awantury i przy sprzeciwie opozycji Sejm uchwalił nowele ustaw o: prokuraturze, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustroju sądów powszechnych. Wszystkie wnioski opozycji zostały odrzucone a poprawki PiS przyjęte. PiS nie chce czekać z wyborem I prezesa SN. Skraca więc czas i obniża wymogi dla kandydatów na sędziów SN.

Czytaj także: Nowa ustawa PiS przyjęta przez Sejm. "Bierzecie sądy!"

Przygotowana przez PiS nowela (tak naprawdę autorstwa MS) wprowadza także zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych. Przewiduje, że sędzia lub asesor, któremu zmieniono obowiązki albo przeniesiono do innego wydziału, będzie mógł się odwołać do KRS (dostanie na to tydzień). Jej decyzja ma być ostateczna.

Będą też zmiany w naborze do sądów. Każdy, kto spełni wymagania, będzie mógł wystartować w nie więcej niż w dwóch konkursach. Sędzia, który zgłosił się do SN, nie może startować do sądu powszechnego. Zdecydowano, że sędziom nie wolno łączyć funkcji orzekania z wykonywaniem czynności administracyjnych w MS lub innej jednostce mu podległej.

Z noweli wynika, że surowiej będzie też w dyscyplinarkach. Kiedy sąd dyscyplinarny zezwoli na pociągnięcie sędziego w stanie spoczynku do odpowiedzialności karnej z urzędu, straci on część wynagrodzenia – od 25 do 50 proc. Te zmiany także krytykowała opozycja. Odpowiadał jej Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.

– To sprawiedliwa zmiana – tłumaczył i podawał przykład krakowski. Tamtejszy prezes Sądu Apelacyjnego kiedy był sędzią czynnym i został tymczasowo aresztowany, pobierał 50 proc. wynagrodzenia, bo taka zasada dotyczy sędziów czynnych, a kiedy przeszedł w stan spoczynku (mimo identycznego statusu) otrzymuje 75 proc. sędziowskiej emerytury.

Czytaj także: Coraz więcej chętnych do Sądu Najwyższego

Podczas posiedzeń zgromadzeń ogólnych sędziów apelacji i sędziów okręgu nie będzie wymagane kworum.

Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z jednej z bulwersujących sędziów zmian: dotyczy zasady niezmienności składu orzekającego. W projekcie zapisano, że ma obowiązywać nie od początku do końca sprawy, tylko od etapu po odbyciu posiedzenia, o którym zawiadamia się strony, czyli po losowaniu. Kiedy pojawiły się zarzuty, że to znak, iż autorzy chcą odejść od zasady losowania i wprowadzić możliwość dokonywania zmian w składzie już po losowaniu, z tej poprawki się wycofano.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Na podwyżki mogą liczyć ławnicy – zamiast obecnych 76 zł dostaną 106 zł za dzień. Ławnik może też liczyć na ryczałt za dojazd – ok. 10 zł.

W nowych przepisach inaczej ma być też potraktowana sprawa podwójnego obywatelstwa sędziów i asesorów. Dziś sędzia musi zrzec się obywatelstwa albo traci urząd. Po zmianie będzie mógł się zwrócić do KRS o zgodę na orzekanie bez rezygnacji z obywatelstwa. ©?