Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO) na początku 2016 r. zaleciła Polsce uzupełnienie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. Chodzi o przepisy dotyczące konfliktu interesów (np. definicje lub rodzaje) oraz związane z tym przyjmowanie prezentów i innych korzyści, niełączenie stanowisk czy dodatkową działalność.

W odpowiedzi Krajowa Rada Sądownictwa najpierw udostępniła link do strony z orzeczeniami dyscyplinarnymi wobec sędziów. Potem na jej stronie internetowej pojawiły się linki z wykładnią przepisów o dyscyplinarkach. Wyjaśnienia dotyczą spraw: obsadzania wolnych stanowisk, podejmowania działań finansowych przez sędziów czy udzielania porad prawnych przez sędziów w stanie spoczynku.

Sędziowie są też szkoleni pod kątem konfliktu interesów czy zasad dotyczących prezentów. Potrzeba więcej zajęć, podczas których byłyby omawiane praktyczne przykłady zachowań uznanych za delikty i przewinienia.

GRECO nadal czeka na zmiany. O tym, że powinny się pojawić, przekonany jest też minister sprawiedliwości.

– Zbiór jest elastyczny – uważa sędzia Waldemar Żurek, rzecznik KRS, która zmiany powinna wprowadzić. Tłumaczy, że nie ma mowy o dopisywaniu odpowiedzialności za korupcję do zbioru zasad etyki, bo tu w grę wchodzi zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności: karna.

Takie zmiany – zaostrzenie odpowiedzialności karnej dla sędziów za korupcję – minister sprawiedliwości już przesłał do Sejmu. Na ich mocy skazany za korupcję sędzia czy prokurator nie będą mogli liczyć na wyrok w zawieszeniu, a minimalna dla nich kara to trzy lata więzienia.