Zgodnie z decyzją Sejmu, sędziami Trybunału Konstytucyjnego zostali wszyscy zgłoszeni kandydaci, tj. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz oraz Jakub Stelina.

W głosowaniu ws. kandydatury Krystyny Pawłowicz wzięło udział 443 posłów. 230 posłów głosowało za, przeciw było 213, nikt się nie wstrzymał.

W głosowaniu ws. kandydatury Stanisława Piotrowicza wzięło udział 448 posłów. 230 posłów głosowało za, przeciw było 218 posłów, nikt się nie wstrzymał.

W głosowaniu ws. kandydatury wzięło udział 450 posłów. 233 posłów głosowało za, przeciw było 209, wstrzymało się 8 posłów.

Opozycja wskazała, że zgodnie z konstytucją, wymogiem koniecznym jest, aby kandydat na sędziego TK nie osiągnął wieku 65 lat i przypomniał, że dwóch zgłoszonych kandydatów nie spełnia tego wymogu. W związku z tym wnioskowano o przerwę celem zweryfikowania wieku kandydatów. Wniosek jednak został odrzucony.

PiS wyjaśnił, że nie ma żadnego przepisu prawa, który zabraniałby pełnienia funkcji sędziego TK przez osobę powyżej 65. roku życia

Czytaj także: Po co komu tacy sędziowie w Trybunale?

Sejm wybiera członków KRS bezwzględną większością głosów.