Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. (aspekty proceduralne)

Celem omówienia problemu rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. należy zwrócić uwagę na tło proceduralne, pozwalające w pełni zastosować reguły materialnoprawne zawarte w przepisie.

Publikacja: 28.02.2024 02:00

Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. (aspekty proceduralne)

Foto: Adobe Stock

Jak wywiódł Sąd Najwyższy, z analizy art. 270–272 k.s.h. wynika, że rozwiązanie spółki przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap jest efektem przyczyn wskazanych w art. 270 k.s.h. i wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 271 pkt 1 k.s.h., powodujących rozwiązanie spółki. Drugi etap, tj. faza likwidacji, może doprowadzić do rozwiązania spółki i jej wykreślenia z rejestru. Prawomocne orzeczenie nie powoduje rozwiązania spółki, ale daje podstawę do wszczęcia postępowania likwidacyjnego. Po upadłości spółki jej rozwiązanie następuje z chwilą wykreślenia z rejestru.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego