Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. (aspekty materialnoprawne)

Unormowanie ujęte w art. 271 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy, wywołuje liczne problemy praktyczne. W wielu przypadkach pojawiają się trudności w ocenie analizowanego stanu faktycznego, co więcej, wykładnia tego przepisu nie była jednolita. Z uwagi na użycie klauzul generalnych w powołanym przepisie wypowiedzi w judykaturze dostarczają jedynie ogólnych wskazówek dotyczących jego interpretacji.

Publikacja: 14.02.2024 02:00

Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. (aspekty materialnoprawne)

Foto: Adobe Stock

Punktem wyjścia jest zasygnalizowanie tego, że celem każdej spółki handlowej, zarówno osobowej, jak i kapitałowej, podobnie jak każdej korporacji, czyli zrzeszenia osób, jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu. Jest to nie tylko cel gospodarczy, ale też społeczny, a podstawową cechą każdej spółki jest idea współdziałania wspólników (akcjonariuszy). Wspólnicy powinni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu w całym okresie jej istnienia, a jeśli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe, to zachodzi podstawowa „ważna przyczyna” rozwiązania spółki przez sąd (wyrok SN z 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 20/08, orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami). Cel spółki jest określony w umowie, omawiana zaś niemożność osiągnięcia celu wystąpi, gdy nie będzie można zrealizować wszystkich celów, a nie tylko jednego czy kilku z nich (wyrok SN z 15 maja 2009 r., II CSK 18/09).

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara