Hentryk Walczewski: Sztuczna inteligencja stwarza możliwość manipulowania sądami

Ludzka decyzyjność jest poddana kontroli tak wszechstronnej, że możemy mieć do niej zaufanie. Jeżeli zawodzi, to istnieje jakiś system odwoławczy, aby decyzję uchylić.

Publikacja: 26.04.2023 11:40

Hentryk Walczewski: Sztuczna inteligencja stwarza możliwość manipulowania sądami

Foto: Adobe Stock

Na wstępie wyjaśnijmy, co należy rozumieć pod pojęciem sztucznej inteligencji (SI), bo jest to znacznie więcej niż zaawansowany i wyspecjalizowany program komputerowy, który oczywiście jest jej jądrem.

Sztuczna inteligencja, inaczej Artificial Intelligence (AI), jest dziedziną informatyki i inżynierii, mającą za cel i zadanie tworzenie inteligentnych maszyn. AI ma wykonywać zadania wymagające ludzkiej inteligencji, jak: pojmowanie mowy i rozumienie języka naturalnego oraz uczenie się danych. Ludzka inteligencja oparta jest na zdolności do myślenia abstrakcyjnego. To abstrakcja pozwala człowiekowi na rozumienie ciągów przyczynowo-skutkowych, aby na podstawie ich analizy podejmować decyzje w czasie bieżącym i na przyszłość. Abstrakcyjność ludzkiego myślenia polega na wyjściu poza krąg przesłanek „tu i teraz”, poszerzając zasób bodźców o zdarzenia przeszłe lub tylko powiązane.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt