Ewidencja środka ujawnionego w inwentaryzacji

Inwentaryzacja jest jednym z elementów związanych z rachunkowym zamknięciem roku obrotowego. Polega ona na okresowym ustaleniu przez jednostkę rzeczywistego stanu posiadanych zarówno aktywów, jak i pasywów.

Publikacja: 18.10.2023 02:00

Ewidencja środka ujawnionego w inwentaryzacji

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości (dalej uor) jednostki mają obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Wybrane składniki majątku mogą zostać spisane nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego oraz nie później niż do 15 dnia następnego roku. Zgodnie z ustawą o rachunkowości środki trwałe oraz maszyny i urządzenia, które wchodzą w skład środków trwałych w budowie, znajdujące się na terenie strzeżonym (zgodnie z KSR nr 11 jako teren strzeżony uznaje się składowisko dozorowane w sposób ciągły, zamknięte miejsce przechowywania, do którego nie mają dostępu osoby nieuprawnione) powinny być inwentaryzowane drogą spisu z natury raz w ciągu 4 lat. Ponadto obowiązek inwentaryzacji spoczywa również na jednostce na dzień zamknięcia działalności.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości