Od stycznia firmy będą musiały przygotowywać sprawozdania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. O co chodzi? - zapytała Anna Wojda Ewę Sowińską, biegłą rewident, zastępcę prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Firmy będą musiały raportować, jak zarządzają zasobami ludzkimi, czy przestrzegają praw człowieka , czy zapobiegają korupcji, czy dbają o środowisko, jak nabywają towary, czyli przedstawić łańcuch dostaw. To są informacje dające wyobrażenie o DNA firmy, o tym, jak w rzeczywistości firma funkcjonuje. Takie dane są niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji przez inwestorów, klientów, kontrahentów, bo odpowiadają na pytanie, czy dana firma koncentruje się na tym, by jak najszybciej i jak najtaniej osiągnąć zysk, czy uwzględnia też potrzeby otoczenia i nie łamie jego praw. Dzisiaj zysk nie jest jedynym kryterium pokazania zdrowej, odpowiedzialnej firmy. Zysk to  krótkoterminowe podejście do biznesu, a długoterminowe jest odpowiedzialne podejście do otoczenia - powiedziała Ewa Sowińska.

Podkreśliła, że raporty CSR (corporate social responsibility) firmy mogą sporządzać już teraz i wiele z nich to robi dobrowolnie. Od nowego roku raporty będą obowiązkowe. Ale też nie dla każdej firmy. Do raportowania zobowiązane będą tzw. jednostki zainteresowania publicznego. Chodzi o duże firmy, spółki giełdowe, duże instytucje finansowe, banki, jednostki pieniądza elektronicznego. Duże, czyli zatrudniające przynajmniej 500 osób, mające 170 mln zł przychodów i 85 mln zł sumy bilansowej.

- Jeśli firma będzie spełniać te kryteria będzie mogła wybrać, czy przygotować sprawozdanie finansowe uzupełnione o dane niefinansowe, czy też sporządzić osobny raport o społecznej odpowiedzialności biznesu. Tu dobra wiadomość dla firm – jutro rusza portal rejestrraportow.pl. Tam firmy będą mogły opublikować swoje raporty niefinansowe - mówiła Ewa Sowińska.

Biegli rewidenci będą mieli zadanie sprawdzić, czy to, co jest w raporcie, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

- Spodziewamy się ok. 300 nowych raportów niefinansowych. Ich sporządzenie nie powinno być dla firmy zbyt dużym obciążeniem. Nie sądzę, żeby duża firma nie miała już dziś odpowiednich procedur, polityk związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, a sporządzenie samego raportu nie będzie zbyt kosztowne - stwierdziła zastępczyni prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Ewa Sowińska w #RZECZoPRAWIE: