Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne dotyczące przyszłości funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej po 2020 r., w tym funduszy w dziedzinie polityki spójności.

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione podczas opracowywania przez Komisję Europejską kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnej generacji programów finansowych.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, tj. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji akademickich i przedsiębiorstw.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach, jak również do rozpowszechniania informacji o nich wśród wszystkich zainteresowanych.

Konsultacje trwają do 8 marca 2018 r.