Rząd nadrabia szkodliwe zaległości we wdrażaniu dyrektyw. Na początek podatki

We wtorek rząd będzie nadrabiał zaległości we wdrażaniu unijnych dyrektyw podatkowych i konsumenckich.

Aktualizacja: 27.02.2024 11:17 Publikacja: 27.02.2024 02:00

Rząd nadrabia szkodliwe zaległości we wdrażaniu dyrektyw. Na początek podatki

Foto: Adobe Stock

Rząd poświęci swoje posiedzenie 27 lutego na nadrabianie zaległości we wdrażaniu unijnych przepisów. Ma przyjąć dwie ustawy implementujące dyrektywy, których termin wdrożenia minął wiele miesięcy temu.

Najpierw podatki

Pierwsza z nich to nowelizacja ustawy o rachunkowości, obligująca największe firmy do publicznego ujawniania zapłaconych kwot podatków. I to nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, gdzie działają jej firmy powiązane. Taki obowiązek przewiduje dyrektywa 2021/2101, którą Polska powinna wdrożyć do 22 czerwca 2023 r.ż

Czytaj więcej

Międzynarodowe firmy ujawnią, ile płacą fiskusowi w Polsce

Prawie rok wcześniej, bo 28 czerwca 2022 r., minął termin wdrożenia tzw. dyrektywy o wymogach dostępności produktów i usług (2019/882). Chodzi o przepisy gwarantujące przyjazność niektórych usług cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami albo w podeszłym wieku. W praktyce dotyczy to korzystania z konsumenckich systemów sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi do nich, terminali płatniczych (chodzi zarówno o urządzenia, jak i oprogramowanie) oraz konsumenckich urządzeń wykorzystywanych w dostępie do usług łączności elektronicznej.

Będą to jedne z pierwszych zwiastunów, że obecny rząd zaczyna nadganiać zaległości pozostawione przez poprzednią ekipę na tym polu. Obecnie Polska opóźnia się z wdrożeniem aż 25 dyrektyw. W niektórych przypadkach te opóźnienia spowodowały, że Komisja Europejska skierowała skargę na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE, a ten nałożył na nasz kraj kary. Tak stało się np. z dyrektywą o sygnalistach (2019/1937), którą należało wdrożyć do 17 grudnia 2021 r. To jedno z największych opóźnień. Niechlubny rekord nasze władze ustanowiły we wdrażaniu dyrektywy zwanej Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej (2018/1972), którą należało uruchomić do 21 grudnia 2020 r. (o tych przepisach piszemy dziś w artykule poniżej).

Czytaj więcej

Wciąż czekamy na nowe przepisy o zatrudnianiu specjalistów z zagranicy

Pracownicy z zagranicy

Niektóre z dyrektyw mają poważne znaczenie dla rozwiązania kluczowych problemów polskiej gospodarki. Jednym z nich jest brak wysoko kwalifikowanych pracowników w wielu branżach. Problem ten ma rozwiązać dyrektywa o tzw. Niebieskiej Karcie, (2021/1883), ułatwiająca podejmowanie pracy w państwach Unii Europejskiej przez wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich. Obowiązek jej implementacji upłynął w listopadzie 2023 r.

Jak zauważa Emilia Piechota, dyrektor w firmie doradczej Vialto Partners, ogłoszony 9 lutego projekt ustawy implementującej dyrektywę przewiduje przeniesienie obowiązku weryfikacji uprawnień takich pracowników z urzędów wojewódzkich na pracodawców.

– W szczególności dotyczy to sytuacji zmiany pracodawcy przez posiadacza tzw. Niebieskiej Karty przed upływem dwóch lat pobytu na terytorium Polski. Z jednej strony wpłynie to na odciążenie tych urzędów, z drugiej natomiast pojawią się nowe obowiązki i odpowiedzialność dla pracodawców – wyjaśnia ekspertka. Dodaje, że pracodawca nie zawsze będzie miał kompetencje do określenia, czy zatrudnienie będzie nadal wypełniało przesłanki uprawniające do posiadania Karty przez danego kandydata.

– Przy procesie kolejnej Niebieskiej Karty może się okazać, że pracodawca błędnie zinterpretował posiadane przez cudzoziemca kwalifikacje, a co za tym idzie, wykonywał pracę niezgodnie z zezwoleniem, czyli nielegalnie – obawia się Emilia Piechota.

Fachowa obrona konsumenta

Na wdrożenie czeka też dyrektywa 2020/1828 w sprawie zbiorowych interesów konsumentów. Termin jej implementacji minął 25 grudnia 2022 r., a obecny rząd planuje przyjąć projekt stosownej ustawy do końca marca 2024 r. Przewiduje ona uregulowanie tzw. powództwa przedstawicielskiego. Mogłyby je wytoczyć wykwalifikowane podmioty, takie jak organizacje konsumenckie lub niezależne podmioty publiczne wyznaczone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w zgodzie z restrykcyjnymi kryteriami. W drodze zbiorowego dochodzenia roszczeń będą one mogły ubiegać się o rekompensatę, na przykład należne odszkodowanie w imieniu wszystkich konsumentów objętych daną sprawą. Takie działanie jest możliwe w niektórych państwach członkowskich, a nowe przepisy rozszerzą tę silną ochronę na wszystkich konsumentów w całej UE.

Czytaj więcej

Bruksela ponagla nas ws. powództw przedstawicielskich

Jak zauważa adwokat Joanna Affre, wprawdzie już dziś konsumenci dochodzą swoich roszczeń indywidualnie, a także poprzez organizacje walczące o prawa konsumentów, ale nowe przepisy mogą wyeliminować patologie, do jakich dochodziło w przeszłości.

– Zdarzało się, że organizacje pseudokonsumenckie walczyły w sądach nie o prawa konsumentów, lecz o koszty zasądzane przez sąd w związku z reprezentowaniem takich organizacji przez profesjonalnego pełnomocnika. Nowe przepisy mają takie przypadki wyeliminować, a przy tym zapewnić przejrzystość finansowania takich uprawnionych podmiotów – wyjaśnia ekspertka.

Wśród innych dyrektyw o dużym znaczeniu dla zwykłych obywateli jest też dyrektywa o ubezpieczeniach komunikacyjnych (2021/2118). Ma ona m.in. ułatwiać wypłatę odszkodowania w sytuacji niewypłacalności ubezpieczyciela. Także w tym przypadku do końca marca rząd ma przyjąć projekt ustawy i skierować go do Sejmu.

Biznes w sieci

Nad projektem ubezpieczeniowym pracuje Ministerstwo Finansów, podobnie jak nad wdrożeniem dwóch innych zaległych dyrektyw związanych z podatkami. Pierwsza z nich dotyczy tzw. podatku minimalnego (zwana Drugim Filarem; 2022/20523), który mają płacić międzynarodowe przedsiębiorstwa. Druga to tzw. DAC 7 (2021/514), dotycząca obowiązków operatorów internetowych platform sprzedażowych. W przypadku tej pierwszej MF jeszcze pracuje nad projektem ustawy, a drugiej – już skierowało projekt do konsultacji.

Istotne będzie też wdrożenie dyrektywy o prawach autorskich (2019/790). Twórcy i wydawcy czekają na nią od czerwca 2021 r., gdy minął termin jej wdrożenia. Przepisy te rząd ma przyjąć do końca marca. Zapewnią one m.in. wydawcom prasy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z treści udostępnianych online przez inne podmioty.

Czytaj więcej

Polska jest niechlubnym liderem w niewdrażaniu unijnych dyrektyw

Rząd poświęci swoje posiedzenie 27 lutego na nadrabianie zaległości we wdrażaniu unijnych przepisów. Ma przyjąć dwie ustawy implementujące dyrektywy, których termin wdrożenia minął wiele miesięcy temu.

Najpierw podatki

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego