Międzynarodowe firmy ujawnią, ile płacą fiskusowi w Polsce

Największe korporacje będą musiały publikować sprawozdania dotyczące podatku dochodowego zapłaconego w poszczególnych krajach.

Publikacja: 05.02.2024 03:00

Międzynarodowe firmy ujawnią, ile płacą fiskusowi w Polsce

Foto: Adobe Stock

Rząd wznawia prace nad projektem wdrażającym unijną dyrektywę 2021/2101. Czas nagli, bo Polska jest już ponad pół roku spóźniona.

Dyrektywa jest częścią pakietu mającego na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Nakłada na duże wielonarodowe przedsiębiorstwa (mające siedzibę w Unii Europejskiej, jak i prowadzące działalność na jej obszarze za pośrednictwem oddziału lub spółki zależnej) obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym w poszczególnych krajach. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że już teraz muszą przedstawiać te informacje fiskusowi. Po zmianach będą zobowiązane także do sporządzania publicznych sprawozdań.

Po co ta biurokracja? „Udostępnianie publicznie informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wygenerowany zysk, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej” – podkreślono w uzasadnieniu projektu. Czytamy w nim też, że szczegółowa sprawozdawczość może wzmocnić zaufanie publiczne i zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu w kraju, w którym prowadzona jest działalność.

Co powinno się znaleźć w sprawozdaniu? Oprócz podatku dochodowego także kwoty przychodów, zysku lub straty, liczba pracowników oraz opis działalności. Będzie publikowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powinno być też zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Po raz pierwszy trzeba będzie sporządzić sprawozdanie za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

W projekcie są zmiany trzech ustaw: o rachunkowości, Krajowym Rejestrze Sądowym i o biegłych rewidentach. Prace nad nim rozpoczęły się już w 2022 r. W październiku 2023 r. został potwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów. Teraz Ministerstwo Finansów poprosiło o ponowne rozpatrzenie projektu przez komitet (zapewniając, że nie wprowadzono do niego zmian od czasu poprzedniego potwierdzenia). Przypomniało też, że termin wdrożenia dyrektywy upłynął 22 czerwca 2023 r., a Komisja Europejska wszczęła już w tej sprawie postępowanie.

O problemach z implementacją unijnych przepisów i o tym, że grożą za to kary, pisaliśmy szczegółowo w „Rzeczpospolitej” z 29 stycznia.

Etap legislacyjny: skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów

Czytaj więcej

Polska jest niechlubnym liderem w niewdrażaniu unijnych dyrektyw
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność