Adam Bodnar obecnie pełniący obowiązki rzecznika praw obywatelskich (po upływie kadencji we wrześniu 2020 r.) najwyraźniej nie zamierza bezczynnie czekać na wybór swojego następcy.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie, wydziału konkurencji i konsumentów, wpłynęło w piątek odwołanie RPO od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 lutego 2021 r. w sprawie zgody na przejęcie koncernu medialnego Polska Press przez PKN Orlen.

RPO zarzuca we wniosku, że UOKiK nieprawidłowo ocenił wpływ tej transakcji na rynek mediów w Polsce. Zdaniem RPO urząd wziął bowiem pod uwagę wyłącznie stan posiadania Orlenu (który jest właścicielem kolportera prasy RUCH oraz domu mediowego Sigma BIS założonego razem z PZU).

Czytaj także:

RPO skarży do sądu zgodę UOKiK na kupno Polska Press przez PKN Orlen

RPO skarży do sądu zgodę UOKiK na kupno Polska Press przez PKN Orlen. UOKiK odpowiada

Tymczasem Orlen jest spółką zależną od Skarbu Państwa i z tej perspektywy powinna zostać oceniona ta transakcja. Skarb Państwa jest bowiem właścicielem Polskiej Agencji Prasowej, publicznej telewizji, a także publicznego radia.

RPO zwrócił także uwagę na rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców, stanowiącego podstawę decyzji UOKIK. Zdaniem RPO rozporządzenie zostało wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 94 ust. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis ten daje upoważnienie do określenia treści zgłoszenia o zamiarze koncentracji i wysokości opłaty za to zgłoszenie. Tymczasem rozporządzenie wprowadza definicje wpływu koncentracji na rynek w układzie horyzontalnym, wertykalnym i konglomeratowym. Tymczasem żadna z tych definicji nie wynika z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdaniem RPO nie powinno budzić wątpliwości, że Rada Ministrów owe rozumienia rynków, na których koncentracja wywiera wpływ w poszczególnych układach, wprowadziła bez podstawy prawnej, stąd także rozważania zawarte w decyzji UOKiK zostały oparte na na normach prawnych wydanych bez podstawy prawnej.

Co ważne, RPO, powołując się na swoje uprawnienia do wstępowania do wszelkich toczących się postępowań, na prawach prokuratora, zażądał wstrzymania wykonania decyzji UOKIK.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

UOKiK w opublikowanym na stronie internetowej oświadczeniu stwierdził, że nie widzi podstaw do takiego postępowania.

– Decyzja została wydana rzetelnie i na podstawie merytorycznych, ustawowych przesłanek. Jesteśmy gotowi do przedstawienia argumentów sądowi – dodał Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.