Pracodawca użytkownik, który korzysta z pracy pracowników tymczasowych, nie uniknie przetwarzania ich danych osobowych, mimo że faktycznym pracodawcą tych osób jest agencja pracy tymczasowej. Aby przetwarzać dane pracowników tymczasowych, pracodawca użytkownik musi mieć do tego podstawę i cel. To następczo wpływa na prawidłowość procesów przetwarzania i nienarażanie się na ewentualne sankcje.

Ustalenie roli, w której występuje pracodawca użytkownik, jest też istotne ze względu na ewentualną konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych. Gdyby pracodawca użytkownik był wyłącznie procesorem, mógłby przetwarzać dane osobowe tylko w zakresie i w celu przewidzianym w takiej umowie z agencją.