Edyta Jagiełło

Nowe wykroczenia: jak uchronić się przed grzywną

Nowelizacja kodeksu pracy poszerzyła katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Więcej działań czy zaniechań pracodawcy jest obecnie objętych ryzykiem ukarania grzywną nawet do 30 000 złotych.

Szef ma prawo zapytać o szczepienie

Pracodawca może przetwarzać informacje o zaszczepieniu się pracowników przeciwko Covid-19, ale tylko wyjątkowo. Na przykład wtedy, gdy uzna je za niezbędne do wykonania ciążących na nim obowiązków BHP.

Depresja i wypalenie przyczyną wypadku przy pracy

Depresja i wypalenie zawodowe mogą prowadzić do wypadku przy pracy, np. gdy długotrwały i silny stres spowodował u pracownika nagły rozstrój zdrowia, taki jak zawał mięśnia sercowego.

Home office: jak ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej

Home office to forma zatrudnienia nieuregulowana w przepisach prawa. To utrudnia, ale nie uniemożliwia jej stosowania. Należy jednak ustalić zasady wykonywania pracy w ten sposób.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników tymczasowych

Pracodawca użytkownik, który przetwarza dane pracowników tymczasowych do wykonywania obowiązków we własnym imieniu i dla własnych celów, jest administratorem tych danych.