Edyta Jagiełło

Szef ma prawo zapytać o szczepienie

Pracodawca może przetwarzać informacje o zaszczepieniu się pracowników przeciwko Covid-19, ale tylko wyjątkowo. Na przykład wtedy, gdy uzna je za niezbędne do wykonania ciążących na nim obowiązków BHP.

Depresja i wypalenie przyczyną wypadku przy pracy

Depresja i wypalenie zawodowe mogą prowadzić do wypadku przy pracy, np. gdy długotrwały i silny stres spowodował u pracownika nagły rozstrój zdrowia, taki jak zawał mięśnia sercowego.

Home office: jak ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej

Home office to forma zatrudnienia nieuregulowana w przepisach prawa. To utrudnia, ale nie uniemożliwia jej stosowania. Należy jednak ustalić zasady wykonywania pracy w ten sposób.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników tymczasowych

Pracodawca użytkownik, który przetwarza dane pracowników tymczasowych do wykonywania obowiązków we własnym imieniu i dla własnych celów, jest administratorem tych danych.