Seminarium jest kolejnym w cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo". Tym razem będzie poświęcone instrumentom finansowym, które mają ułatwiać przedsiębiorcom sektora MSP rozwój ich działalności. Przede wszystkim chodzi o preferencyjne pożyczki, poręczenia lub gwarancje ułatwiające zdobycie finansowania lub specjalne oferty leasingu. Program seminarium przewiduje omówienie i przedstawienie praktycznych aspektów:

- gwarancji rozwojowych w ramach Programu COSME oraz wsparcia BGK w ramach Planu Junckera (Mateusz Olszak, Ekspert Centrum Poręczeniowo-Gwarancyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego - Narodowy Pośrednik Finansowy InnovFin i COSME),

- preferencyjny leasing i pożyczka dla MSP (Monika Ostaszewska, Ekspert, Raiffeisen-Leasing Polska S.A.- Narodowy Pośrednik Finansowy InnovFin i COSME),

- preferencyjny kredyt dla mikro, małych i średnich (Tomasz Saulewicz, Ekspert Departamentu Biznesu, Idea Bank S.A. - Narodowy Pośrednik Finansowy InnovFin i COSME).

Seminarium odbędzie się 3 października 2016 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godz. 11:00-13:45. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza do 28 września. Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MSP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.