– Zgodnie z tym zapisem, który ja proponuję w polskiej konstytucji przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra, tak, jak to do tej pory jest przewidziane, ale teraz ten zapis będzie miał rangę konstytucyjną – powiedział Andrzej Duda. – Po drugie przysposobić razem może wyłącznie małżeństwo, które jest w polskiej konstytucji zdefiniowane w artykule 18., czyli jest to związek kobiety i mężczyzny. A po trzecie wreszcie to, co dodane, że nie może przysposobić małoletniego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci – wskazywał.

Zwrócił uwagę, że projekt nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego.

Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że jeszcze dzisiaj projekt trafi do Sejmu.

Czytaj także:

Duda chce wykluczyć w konstytucji adopcję dzieci przez osoby LGBT