Zmiany te zawiera przyjęty we wtorek przez rząd projekt noweli kodeksu postępowania cywilnego, który ma wdrożyć rozporządzenie Rady (UE) nr 2019/1111 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka za granicę.

Czytaj więcej

Piotr Kosmaty: Uprowadzenie dziecka

Rozszerza on dotychczasowy system automatycznej wykonalności orzeczeń w sprawie kontaktów oraz wydawanych w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, z których wynikał powrót dziecka do państwa jego zwykłego pobytu. System tzw. automatycznej wykonalności oznacza, że dokumenty pochodzące z innych państw członkowskich Unii będą w Polsce uznawane i wykonywane bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania, tzw. systemu exequatur.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu