W czwartek Sąd Najwyższy orzekał w sprawie podziału majątku między rozwiedzionymi małżonkami z Pabianic. Przesądził, że w tym przypadku od wartości rynkowej mieszkania nie odlicza się zadłużenia hipotecznego.

Była to odpowiedź na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi. Rozstrzygał on spór między byłymi małżonkami Ewą i Gracjanem Z. Kupili oni w trakcie trwania małżeństwa za kredyt hipoteczny mieszkanie warte 127 tys. zł. Kredyt wyniósł 48 tys. zł. Niestety, nie udało się im spłacić go w całości.

Czytaj też:

Kredyt hipoteczny a podział majątku po rozwodzie

Łatwiej rozwieść się z mężem niż z hipoteką

Po rozstaniu doszło między byłymi już małżonkami do sporu dotyczącego mieszkania. Musiał go rozstrzygnąć sąd rejonowy, który doszedł do wniosku, że od wartości mieszkania trzeba potrącić aktualną wartość zadłużenia hipotecznego. I dopiero wtedy tę wartość można przyjąć do rozliczenia między rozwiedzionymi małżonkami.

Z orzeczeniem sądu nie zgodziła się Ewa Z. Wniosła apelację do Sądu Okręgowego w Łodzi. Zarzuciła w niej błędną wykładnię przepisów, a konkretnie art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Sąd Okręgowy nabrał wątpliwości natury prawnej. Zastanawiał się, czy ustalając wartość nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego obciążonej hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, uwzględnia się wartość rynkową tej nieruchomości z pominięciem wartości obciążenia, czy też nie. Okazuje się bowiem, że orzecznictwo Sądu Najwyższego jest w tej sprawie rozbieżne. W postanowieniu z 21 stycznia 2019 r. (I CSK 205/09) uznał, że wartość lokalu powinna być ustalona z uwzględnieniem obciążenia hipotecznego. Rozwód i podział majątku nie zmienia sytuacji prawnej małżonków. Wobec banku odpowiadają solidarnie. Zmiana dłużnika wymaga zresztą zgody banku.

Z kolei w innym postanowieniu z 17 czerwca 2015 r. (III CSK 59/15) SN twierdził, że dzieli się tylko aktywa. W związku z tym nie ustala się długów ani nie orzeka o obowiązku ich spłaty.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

W czwartek SN uznał, że w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony im kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

Sąd Najwyższy uznał, że życie jest bogate i mogą pojawić się różne sytuacje, stąd furtka w postaci „ważnych względów”. Może to być np. sytuacja osobista jednego z eksmałżonków.

Sygnatura akt III CZP 21/18