Podział majątku po rozwodzie - jak przyspieszyć postępowanie

Do zawarcia większości porozumień dochodzi po wniesieniu wniosku, a przed wejściem w fazę postępowania dowodowego, czyli na wstępnym etapie.

Aktualizacja: 06.10.2020 16:47 Publikacja: 06.10.2020 16:13

Podział majątku po rozwodzie - jak przyspieszyć postępowanie

Foto: AdobeStock

W ostatnich latach zmniejszyła się liczba spraw o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – wynika z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Ile trwa postępowanie w pierwszej instancji? W około 20 proc. wszystkich spraw zamknięto je w ciągu trzech miesięcy. Prawie połowa postępowań (45 proc.) trwała jednak powyżej roku. W mniej niż połowie spraw wydano rozstrzygnięcia merytoryczne, tj. przeprowadzenie działu, oddalenie wniosku o podział majątku małżonków. W większości spraw takiego rozstrzygnięcia jednak nie było. Powód? Duża liczba ugód zawartych przez uczestników.

Czytaj także: Podział majątku po rozwodzie nie ogranicza banku - wyrok SN

Do zawarcia większości z nich doszło po wniesieniu wniosku, a przed wejściem w fazę postępowania dowodowego. Uczestnicy skłonni byli porozumieć się na wczesnym etapie postępowania, a to może świadczyć o tym, że motywem mogły być niższe niż notarialne koszty działu sądowego.

Warto jednak pamiętać o zagrożeniach z tym związanych, takich jak sformułowanie ugody niezgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Nie dochodziłoby do tego, gdyby umowę działową sporządzał notariusz, na którym ciąży obowiązek sprawdzenia wszystkich okoliczności. Zawarcie ugody z błędami jest kłopotem dla sądu. Musi on prostować czy wręcz zmieniać niektóre jej postanowienia już po zamknięciu rozprawy i umorzeniu postępowania. Dużą liczbę zawartych ugód zestawić też należy z bardzo niskim stopniem wykorzystania mediacji.

W badanych postępowaniach odnotowano mało zaskarżeń (17,7 proc. próby) i jeszcze mniej orzeczeń sądu drugiej instancji podważających rozstrzygnięcie sądów pierwszej instancji (8,1 proc.). W raporcie pojawia się postulat, by rozstrzyganie tych spraw następowało w wydziałach rodzinnych. Powód? Orzekanie w tych sprawach powinno być poddane metodzie prawnorodzinnej, właściwej sądom rodzinnym i odwołującej się w większym stopniu do okoliczności związanych z dobrem rodziny i zaspokajaniem jej potrzeb.

Adwokat Anna Wojniusz z Kancelarii RP M. Woziński i A. Kulisz uważa, że pomysł wart jest rozważenia. Twierdzi jednak, że sądy cywilne są lepiej przygotowane do orzekania w sprawach roszczeń cywilnoprawnych niż rodzinne.

W ostatnich latach zmniejszyła się liczba spraw o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – wynika z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Ile trwa postępowanie w pierwszej instancji? W około 20 proc. wszystkich spraw zamknięto je w ciągu trzech miesięcy. Prawie połowa postępowań (45 proc.) trwała jednak powyżej roku. W mniej niż połowie spraw wydano rozstrzygnięcia merytoryczne, tj. przeprowadzenie działu, oddalenie wniosku o podział majątku małżonków. W większości spraw takiego rozstrzygnięcia jednak nie było. Powód? Duża liczba ugód zawartych przez uczestników.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt