Polski rynek pracy otworzy się na kompetentnych obcokrajowców

Zwiększenie atrakcyjności zezwoleń na pobyt i przyciągnięcie utalentowanych pracowników z wysokimi kwalifikacji z państw trzecich ma zagwarantować nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.

Publikacja: 06.02.2024 16:06

Polski rynek pracy otworzy się na kompetentnych obcokrajowców

Foto: Adobe Stock

Niedawno Komisja Europejska ogłosiła wszczęcie kilku postępowań przeciwko Polsce w sprawie przekroczenia czasu implementacji unijnych dyrektyw. To pierwszy etap postępowania, które może się skończyć nałożeniem na nasz kraj słonych kar.

Jedną z nich jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1883 z 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Reguluje ona udzielanie tzw. Niebieskiej Karty UE. Ułatwia ona osiedlanie się i zatrudnianie osób spoza Unii Europejskiej, które mają wysokie kwalifikacje zawodowe. Polska miała wdrożyć te regulacje do listopada 2023 r. W efekcie jest ryzyko, że tacy cudzoziemcy mogą wybrać inne kraje unijne, które zdążyły dostosować swoje przepisy do nowych wymagań.

Rząd najwidoczniej chce temu zapobiec, bowiem właśnie w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Niebieska Karta UE — nowe uprawnienia dla cudzoziemców w Polsce

Wdrożenie do krajowego porządku unijnej dyrektywy wiąże się przede wszystkim z przyznaniem cudzoziemcom nowych uprawnień związanych z posiadaniem tzw. Niebieskiej Karty UE. Najważniejsze z nich związane są mobilnością krótkoterminową oraz długoterminową. W efekcie takie osoby będą mogły przenieść się na preferencyjnych zasadach do drugiego państwa członkowskiego UE.

Ponadto do krajowych przepisów mają zostać wprowadzone definicje pozwalające na kompleksowe wdrożenie unijnych regulacji. Chodzi m.in. o zmianę terminu „wyższych kwalifikacji zawodowych” na taki, który pozwoli objąć nim zarówno umiejętności uzyskane w związku z ukończeniem studiów wyższych, jak również nabyte w wyniku doświadczenia zawodowego.

Wdrożone mają być także szczególne procedury w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza tzw. Niebieskiej Karty UE oraz ze względu na połączenie się z takich osób rodziną. Decyzje w takich sprawach mają być wydawane w terminie 30 dni.

W przepisach regulujących zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają zostać wprowadzone specjalne rozwiązania pozwalające na udzielanie takiego zwolnienia na preferencyjnych zasadach posiadaczom Niebieskiej Karty UE.

Dodatkowo osoby dysponujące takim dokumentem uzyskają uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Etap legislacyjny: Założenia do projektu opublikowane w wykazie prac rządu

Czytaj więcej

Wciąż czekamy na nowe przepisy o zatrudnianiu specjalistów z zagranicy
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek