- Zatrudniamy pracownicę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. na 2/5 etatu. Pracownica pracuje przez trzy dni w tygodniu, po około 5 godzin. Jej umowa o pracę wskazuje, że dopiero po przekroczeniu 39/40 pełnego etatu będzie uprawniona do otrzymania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. W niektórych miesiącach planujemy pracownicy więcej godzin niż wynosi nominał dla jej etatu (np. 78 godzin zamiast 64). W tym miesiącu pracownica odmówiła pracy w wymiarze 16 godzin powyżej nominału (dwa dodatkowe dni), twierdząc, że opiekuje się dzieckiem poniżej 8. roku życia, więc pracodawca nie może zatrudniać jej w godzinach nadliczbowych bez jej zgody. Czy odmowa jest uzasadniona? Czy możemy polecać takiej pracownicy pełnienie dyżurów pracowniczych? – pyta czytelniczka.