Katarzyna Dulewicz

Orientacja seksualna nie może blokować współpracy

Zdaniem rzeczniczki TSUE fakt, że osoba samozatrudniona jest homoseksualna, nie może być powodem odmowy zawarcia z nią umowy. Polskie przepisy wymagają zmiany w tym zakresie.

Pomyłka szefa nie zwiększy uprawnień pracownika

Pracodawca ma obowiązek przekazać każdemu pracownikowi informację o podstawowych warunkach zatrudnienia. Zwykle nie poniesie jednak negatywnych konsekwencji, jeżeli w takiej informacji będą błędy.

Za brak potrąceń komornik może ukarać członka zarządu

Spółka nie powinna płacić z własnych środków grzywny, którą organ egzekucyjny nałożył na jej pracownika. Takie działanie stanowi wykroczenie zagrożone przepadkiem zapłaconej kwoty. Można jednak zabiegać o uchylenie wymierzonej sankcji.

Pracodawca może zwiększyć odpis na fundusz socjalny

Zakład pracy ma prawo zarówno ustalić wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niż ustawowa, jak też zasilić tą kwotą konto funduszu przed 31 maja danego roku.

TSUE: Niepełnosprawny straci etat, gdy brakuje dla niego pracy

Pracodawca powinien przenieść pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności, na inne stanowisko tylko wtedy, gdy nie stanowi to nieproporcjonalnie dużego kosztu dla firmy.

Dyżur w domu jest czasem pracy tylko wyjątkowo

Do czasu pracy można zaliczyć tylko te dyżury pozazakładowe, w trakcie których pracownik doznaje bardzo znaczących ograniczeń w zarządzaniu wolnym czasem.

ZFŚS: Wsparcie możliwe bez pełnej wiedzy o dochodach

Pracodawca nie musi wymagać, aby pracownik ubiegający się o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ujawniał szczegóły o rodzinnych przychodach.

Wykonywanie czynności związkowych nie jest czasem pracy

Jeśli pracownik wykonuje czynności związkowe poza godzinami pracy, to pracodawca nie musi udzielać mu w zamian innego dnia wolnego. Za czas wykonywania czynności związkowych pracownik nie otrzyma też dodatkowego wynagrodzenia.

Ochrona przed niewypłacalnością pracodawcy również dla rodziny zmarłego pracownika - wyrok TSUE

Członkowie rodziny zmarłego pracownika mogą żądać wypłaty zadośćuczynienia, które prawo krajowe uznaje za część wynagrodzenia objętego ochroną przed niewypłacalnością pracodawcy.

Nowa pomoc dla przedsiębiorców - Tarcza antykryzysowa 5.0

Pracodawcy mają więcej czasu na uzyskanie dofinansowania pensji pracowników. Firmy m.in. z branży turystycznej i hotelarstwa mogą wnioskować o zwolnienie ze składek za minione trzy miesiące.