Katarzyna Dulewicz

Katarzyna Dulewicz

Za wypadek w drodze na firmową imprezę może przysługiwać odszkodowanie z ZUS

Pracownik poszkodowany w czasie podróży na służbowy wyjazd integracyjny może dostać odszkodowanie. Takie zdarzenie może zostać bowiem uznane za zrównane z wypadkiem przy pracy.

Czy widełki wiekowe w rekrutacji to dyskryminacja?

Pracodawca w ofercie pracy może wskazać preferowany wiek kandydata do pracy. Takie działanie nie stanowi dyskryminacji, gdy poszukiwany jest np. opiekun dla osoby niepełnosprawnej. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dopłaty dla firmy bez względu na miejsce zamieszkania pracownika izolowanego w pandemii

Pracodawcy należy się rekompensata wynagrodzenia wypłaconego izolowanemu w pandemii pracownikowi niezależnie od tego, jaki kraj nałożył na niego obowiązek izolacji.

Nie każdy rodzic odmówi pracy po godzinach

Pracownik wychowujący dziecko do lat 8 nie może zablokować wykonywania pracy ponadwymiarowej, jeśli jest zatrudniony na część etatu.

TSUE: Odpoczynek dobowy przysługuje dodatkowo obok tygodniowego

Odpoczynek dobowy nie stanowi części odpoczynku tygodniowego, lecz się do niego dodaje. Nawet jeśli odpoczynek dobowy bezpośrednio poprzedza odpoczynek tygodniowy.

TSUE: Pracownik tymczasowy nie może zarabiać mniej niż zwykły

Układ zbiorowy, który obniża wynagrodzenie pracowników tymczasowych w porównaniu z etatowcami zatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika, musi ustanawiać korzyści kompensacyjne.

Orientacja seksualna nie może blokować współpracy

Zdaniem rzeczniczki TSUE fakt, że osoba samozatrudniona jest homoseksualna, nie może być powodem odmowy zawarcia z nią umowy. Polskie przepisy wymagają zmiany w tym zakresie.

Pomyłka szefa nie zwiększy uprawnień pracownika

Pracodawca ma obowiązek przekazać każdemu pracownikowi informację o podstawowych warunkach zatrudnienia. Zwykle nie poniesie jednak negatywnych konsekwencji, jeżeli w takiej informacji będą błędy.

Za brak potrąceń komornik może ukarać członka zarządu

Spółka nie powinna płacić z własnych środków grzywny, którą organ egzekucyjny nałożył na jej pracownika. Takie działanie stanowi wykroczenie zagrożone przepadkiem zapłaconej kwoty. Można jednak zabiegać o uchylenie wymierzonej sankcji.

Pracodawca może zwiększyć odpis na fundusz socjalny

Zakład pracy ma prawo zarówno ustalić wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niż ustawowa, jak też zasilić tą kwotą konto funduszu przed 31 maja danego roku.