Katarzyna Dulewicz

Nie każdy rodzic odmówi pracy po godzinach

Pracownik wychowujący dziecko do lat 8 nie może zablokować wykonywania pracy ponadwymiarowej, jeśli jest zatrudniony na część etatu.

TSUE: Odpoczynek dobowy przysługuje dodatkowo obok tygodniowego

Odpoczynek dobowy nie stanowi części odpoczynku tygodniowego, lecz się do niego dodaje. Nawet jeśli odpoczynek dobowy bezpośrednio poprzedza odpoczynek tygodniowy.

TSUE: Pracownik tymczasowy nie może zarabiać mniej niż zwykły

Układ zbiorowy, który obniża wynagrodzenie pracowników tymczasowych w porównaniu z etatowcami zatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika, musi ustanawiać korzyści kompensacyjne.

Orientacja seksualna nie może blokować współpracy

Zdaniem rzeczniczki TSUE fakt, że osoba samozatrudniona jest homoseksualna, nie może być powodem odmowy zawarcia z nią umowy. Polskie przepisy wymagają zmiany w tym zakresie.

Pomyłka szefa nie zwiększy uprawnień pracownika

Pracodawca ma obowiązek przekazać każdemu pracownikowi informację o podstawowych warunkach zatrudnienia. Zwykle nie poniesie jednak negatywnych konsekwencji, jeżeli w takiej informacji będą błędy.

Za brak potrąceń komornik może ukarać członka zarządu

Spółka nie powinna płacić z własnych środków grzywny, którą organ egzekucyjny nałożył na jej pracownika. Takie działanie stanowi wykroczenie zagrożone przepadkiem zapłaconej kwoty. Można jednak zabiegać o uchylenie wymierzonej sankcji.

Pracodawca może zwiększyć odpis na fundusz socjalny

Zakład pracy ma prawo zarówno ustalić wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niż ustawowa, jak też zasilić tą kwotą konto funduszu przed 31 maja danego roku.

TSUE: Niepełnosprawny straci etat, gdy brakuje dla niego pracy

Pracodawca powinien przenieść pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności, na inne stanowisko tylko wtedy, gdy nie stanowi to nieproporcjonalnie dużego kosztu dla firmy.

Dyżur w domu jest czasem pracy tylko wyjątkowo

Do czasu pracy można zaliczyć tylko te dyżury pozazakładowe, w trakcie których pracownik doznaje bardzo znaczących ograniczeń w zarządzaniu wolnym czasem.

ZFŚS: Wsparcie możliwe bez pełnej wiedzy o dochodach

Pracodawca nie musi wymagać, aby pracownik ubiegający się o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ujawniał szczegóły o rodzinnych przychodach.