SN: Utrata zaufania to nie wytrych do zakończenia współpracy

Utrata zaufania może wynikać z zawinionego, jak i niezawinionego naruszenia obowiązków istotnych z punktu widzenia stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik. Może także wynikać z każdego zachowania obiektywnie nieprawidłowego, budzącego wątpliwości co do jego rzetelności. Nie każdy przypadek utraty zaufania do pracownika może być uznany za uzasadniający wypowiedzenie mu umowy o pracę. Utrata zaufania do pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli w konkretnych okolicznościach nie można wymagać od pracodawcy, by nadal darzył pracownika zaufaniem.

Publikacja: 04.05.2023 02:00

SN: Utrata zaufania to nie wytrych do zakończenia współpracy

Foto: Adobe Stock

Tak orzekł Sąd Najwyższy wyrokiem z 10 stycznia 2023 r. (III PSKP 83/21).

W analizowanej sprawie powódka wnosiła o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Powódka zajmowała stanowisko kierownicze, a pracodawca wypowiedział jej umowę o pracę. Jako przyczynę wskazał utratę zaufania wynikającą ze ściśle określonych działań na szkodę pracodawcy, objawiających się w przekroczeniu lub niedopełnieniu obowiązków służbowych. Sąd I instancji oddalił powództwo, stwierdzając, że wskazana przyczyna nie uzasadniała wypowiedzenia umowy z powódką. Z kolei sąd odwoławczy stwierdził, że w sprawie utrata zaufania pracodawcy nie nastąpiła w oparciu o obiektywne przesłanki.

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży