Tak orzekł Sąd Najwyższy wyrokiem z 9 marca 2022 r. (III PUNPP 2/21).

Ubezpieczony przebywał na zwolnieniu lekarskim. W całym tym okresie nie wykonywał pracy w ramach stosunku pracy, ale incydentalnie, tj. raz w miesiącu lub rzadziej, realizował uprzednio zawarte na okresy roczne umowy zlecenia, w ramach których wykonywał nadzór nad procesami spawalniczymi. Z tytułu realizacji umowy zlecenia otrzymywał zróżnicowane wynagrodzenie, w zależności od rozmiaru zlecenia, w poszczególnych miesiącach w kwotach od 330 zł (najwyższa wypłacona kwota) do 15 zł (najniższa wypłacona kwota).