Tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 grudnia 2022 r., wydanym w sprawie Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo przeciwko Portugalii (skarga nr 26968/16).

Dotyczyła ona zwolnienia z pracy przedstawiciela medycznego na podstawie danych pozyskanych z geolokalizatora zamieszczonego w służbowym samochodzie, udostępnionym mu również do użytku prywatnego. Przy czym korzystając z auta do własnych celów pracownik miał obowiązek ewidencjonować rodzaj podróży i rozliczać jej koszty.