Sejm zakończył prace nad nowelizację kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona  na stałe do porządku prawnego pracę zdalną oraz możliwość badania podwładnych np. przy użyciu alkomatu.

Czytaj więcej

Praca zdalna na nowych zasadach

Do końca ważyły się losy terminu wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej. Rząd jeszcze podczas prac w komisji poszedł w tej kwestii na pewne ustępstwa. W efekcie wydłużył o dwa miesiące termin wejścia w życie tych regulacji. Posłowie podczas głosowania odrzucili jednak poprawkę wydłużającą vacatio legis o trzy miesiące.

Ich akceptacji, pomimo pozytywnej rekomendacji Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, nie uzyskała także propozycja zwiększenia  do 30 wymiaru dni w roku, w których pracownik może okazjonalnie wykonywać pracę zdalną. Ostatecznie nie będzie mogła przekroczyć w roku kalendarzowym 24 dni.

Teraz nowelizacją zajmie się Senat