Tag:

Praca zdalna

Powiązane

Praca Home office

Jest pierwsza interpretacja podatkowa ws. nowych przepisów o pracy zdalnej

Interpretacja ucieszy pracodawców, bowiem skarbówka potwierdziła, że przyznawane pracownikom ryczałty są nieopodatkowane. Mogą być uśrednione, a zatrudnieni nie muszą przedstawiać faktur za prąd oraz internet.

Pierwsza interpretacja skarbówki w sprawie pracy zdalnej

Nie ma PIT od rekompensat za internet i prąd zużyty w czasie pracy w domu. Nawet jak wszyscy dostają tyle samo i nie przynoszą pracodawcy faktur potwierdzających wydatki.

BHP przy komputerze: prawodawca rezygnuje ze specyfikacji podnóżka

Rząd ogranicza niektóre wymogi techniczne dotyczące pracy przy komputerze.

Elastyczna organizacja pracy w teorii i w praktyce

Pracownik - rodzic może wnioskować o system skróconego tygodnia pracy czy obniżenie etatu na wybrany okres. Mogą to być miesiące wakacyjne, ale równie dobrze czas aż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

Co warto wiedzieć o nowych zasadach pracy zdalnej

Zaledwie od kilku tygodni obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Są również inne zmiany, na których zyskali rodzice i opiekunowie. A osoby dopiero startujące zawodowo mogą mieć większą pewność   zatrudnienia. Na pytania związane z tymi zagadnieniami odpowiada Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.

Praca zdalna wyzwaniem dla pracodawcy

Dopiero w praktyce okaże się, czy nowe przepisy zapewnią pracownikom większą elastyczność, nie utrudniając nadmiernie organizacji i kontroli pracy.

Kłopotliwa praca zdalna wykonywana za granicą

Wykonywanie obowiązków służbowych na odległość w innym kraju jest możliwe, ale pracodawcy niechętnie się na to godzą.

Nowe przepisy o pracy na odległość. Oto największa bolączka

Eksperci przyznają, że kłopot przy wdrażaniu nowych przepisów powoduje głównie zwrot kosztów.

Nowy wzór świadectwa pracy już za tydzień

Od 23 maja działy kadr mają posługiwać się nowym wzorem świadectwa pracy. Będzie w nim uwzględnione miejsce na informacje o wykorzystanych przez pracownika dniach okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej czy nowego urlopu opiekuńczego.

Praca na home office pod zdalną kontrolą

Kontrola wykonywania pracy zdalnej może się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym połączeń wideo, wiadomości mailowych czy rozmów telefonicznych.