Tag: Praca zdalna

Powiązane

Praca Home office

Ewa Łętowska: Władza nas oszukuje

Próby uchwalenia prezydenckiej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, ale jej sędziów pozostawi w strukturze SN, i wprowadzi mechanizm kontroli wyroków, to usiłowanie wyjścia naprzeciw oczekiwań unijnego trybunału i Komisji Europejskiej, aby odblokować fundusze, ale może się okazać usiłowaniem nieudolnym – uważa prof. Ewa Łętowska, gość programu Rzecz o Prawie.

Praca z domu nie wyklucza powstania zakładu na terytorium Polski

Zakład podatnika powstaje nawet wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę z domów, zaś ich zadania nie kwalifikują się do działań o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

Koniec stanu epidemii a prawo pracy

W okresie obowiązującego od 16 maja 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego wciąż obowiązują rozwiązania wprowadzone przepisami specustawy covidowej. Będą ułatwiać życie pracodawcom do czasu jego odwołania.

Koniec stanu epidemii. Część pracujących musi wrócić z domu do biura

Po odwołaniu stanu epidemii w Polsce tysiące zatrudnionych powinny wznowić pracę stacjonarną. Przez jeden zapis w ich poleceniu pracy zdalnej.

Włodarczyk, Marciniak-Mierzwa: Unia chce parasola ochronnego nad 4 mln osób

Projekt dyrektywy zakłada, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych po spełnieniu określonych przesłanek zostaną uznane za pracowników, dzięki czemu uzyskają prawo do m.in.minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu czy ochronę przed zwolnieniem. Wdrożenie zmian może kosztować platformy nawet 4,5 mld euro rocznie.

Ekwiwalent za pracę zdalną nie stanowi przychodu pracownika

Na pracodawcy, który wypłaca jednorazowy ryczałt i miesięczny ekwiwalent osobom wykonującym pracę z domu i ponoszącym wyższe koszty zużycia mediów, nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika podatku dochodowego.

Firmy zarządziły wielki powrót do pracy w biurze

Tylko 11 proc. badanych pracodawców przeszło w czasie pandemii na pracę zdalną, a i tak zdecydowana większość z nich teraz z nią kończy.

Zdalne posiedzenie organów spółek to usługa świadczona elektronicznie

Wiele zmian wprowadzonych w czasie pandemii Covid-19 na mocy tzw. tarczy antykryzysowej, w tym praca zdalna czy możliwość odbywania spotkań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jest stałym elementem naszej rzeczywistości, także po złagodzeniu skutków pandemii. Dotyczy to także organizacji posiedzeń organów spółek.

Prawo pracownika do bycia offline

W czasie wolnym od pracy pracownik nie ma obowiązku pozostawania z pracodawcą w kontakcie, w tym również za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dotyczy to także osób pracujących zdalnie.

Nadchodzi kumulacja zmian w prawie pracy. Dotknie tysięcy firm w Polsce

Kumulują się zmiany: w urlopach, dla sygnalistów oraz w pracy online czy badaniach trzeźwości.