Tag:

Home office

Powiązane

Praca zdalna

Praca zdalna: wizyta w firmie bez PIT

Bilet na pociąg, nocleg w hotelu, dieta - świadczenia dla pracowników zdalnych, których pracodawca co pewien czas wzywa do biura, są zwolnione z podatku.

Krótszy tydzień pracy lub home office na wniosek

Wychodząc z inicjatywą objęcia elastyczną organizacją pracy, pracownik powinien wskazać, którym wariantem jest zainteresowany. Jeśli zaproponuje kilka, ostateczny wybór należy do pracodawcy.

Podczas home office też przysługują wyjścia prywatne

Pracownik zdalny ma prawo wnioskować o różne aspekty organizacyjne czasu pracy, zwolnienia i urlopy. W tym może składać wnioski o zwolnienie w celu załatwienia sprawy osobistej.

Okoliczności wypadku podczas pracy zdalnej trzeba zbadać

Nie każdy wypadek osoby pracującej zdalnie spełnia przesłanki, aby uznać go za wypadek przy pracy. A okoliczności zdarzenia mogą skutkować odmową dalszej zgody na wykonywanie pracy z domu.

Praca na home office pod zdalną kontrolą

Kontrola wykonywania pracy zdalnej może się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym połączeń wideo, wiadomości mailowych czy rozmów telefonicznych.

24 dni home office na wniosek w 2023 r.

Kodeksowy wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie może zostać podwyższony. Ale obowiązuje już w tym roku, choć zmiany przepisów weszły od kwietnia.

Przetwarzanie danych w ramach home office tylko w zgodzie z RODO

Pracodawca jest zobowiązany sporządzić procedurę ochrony danych osobowych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej. Powinna być ona spójna z obowiązującymi już w firmie instrukcjami i wytycznymi.

Praca zdalna wymaga zbadania zagrożeń

Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną powinna uwzględniać m.in. wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne.

Mieszkanie pracownika wolne od kontroli PIP

Inspekcja pracy nie może sprawdzić miejsca pracy pracownika zdalnego. Jego dom nie jest bowiem miejscem wykonywania zadań przez pracodawcę.

Praca zdalna: Domowe zacisze nie chroni przed mobbingiem

Wprowadzając pracą zdalną należy zweryfikować również firmowe procedury dotyczące przeciwdziałania mobbingowi. Powinny one być możliwe do zastosowania w trybie home office bądź przy pracy hybrydowej.