Tag: Home office

Powiązane

Praca zdalna

Praca zdalna wymaga zbadania zagrożeń

Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną powinna uwzględniać m.in. wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne.

Mieszkanie pracownika wolne od kontroli PIP

Inspekcja pracy nie może sprawdzić miejsca pracy pracownika zdalnego. Jego dom nie jest bowiem miejscem wykonywania zadań przez pracodawcę.

Praca zdalna: Domowe zacisze nie chroni przed mobbingiem

Wprowadzając pracą zdalną należy zweryfikować również firmowe procedury dotyczące przeciwdziałania mobbingowi. Powinny one być możliwe do zastosowania w trybie home office bądź przy pracy hybrydowej.

Praca poza biurem na określonych zasadach

Reguły pracy zdalnej będzie można uzgodnić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jej wykonywanie będzie możliwe na polecenie pracodawcy lub wniosek pracownika.

Praca zdalna: akta osobowe i zwrot kosztów

Prawidłowe wdrożenie pracy zdalnej wymaga, aby pracodawca przewidział połączenie dokumentacji elektronicznej z papierową oraz ustalił zasady rozliczania się z pracownikami.

Home office: co musi zrobić szef, by nie płacić za nadgodziny?

Jeżeli pracodawca ma świadomość, że pracownik zdalny pracuje wieczorami, po godzinach, i nie blokuje takiego zachowania, to można przyjąć, że zgadza się na to. Musi więc tę pracę odpowiednio zrekompensować.

Monitoring stacji roboczej na pracy zdalnej bez odrębnych zasad

Nowe przepisy o home office nie wyłączają możliwości weryfikacji poczty elektronicznej pracownika czy zbliżonych form kontroli. Aby je wdrożyć, pracodawca musi spełnić przesłanki obowiązujących już regulacji dotyczących monitoringu.

Komputer i miejsce pracy pod nadzorem, ale nie zawsze bez zgody pracownika

Wprowadzenie monitoringu laptopa, którego używa pracownik zdalny, nie wymaga jego zgody. Ale już wizyta w jego mieszkaniu, aby sprawdzić warunki, w jakich wykonuje obowiązki służbowe, może bez niej napotkać problemy.

Home office pod przymusem tylko przez zarazę lub siłę wyższą

Polecenie pracy zdalnej będzie możliwe wyłącznie w sytuacjach wskazanych w kodeksie pracy. Pracownik je zablokuje, jeśli nie będzie miał warunków lokalowych czy technicznych do wykonywania obowiązków w tej formie.

Home office nie tylko za porozumieniem

Jedną z podstaw wprowadzenia pracy zdalnej ma być polecenie pracodawcy. Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego może to być podstawowa forma kierowania do pracy z domu.