Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 7 lutego 2022 r. (III SA/Kr 1447/21).

Zamiast urlopu