Tak orzekł Sąd Najwyższy postanowieniem z 23 marca 2021 r. (III USK 89/21).

Sprawa, którą rozpatrywał Sąd Najwyższy, dotyczyła odwołania od decyzji ZUS pracownika, który doznał urazu w trakcie wykonywania pracy. Przedmiotem sprawy było ustalenie, czy zdarzenie powinno zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, co w konsekwencji skutkowałoby przyznaniem wyższego świadczenia z ZUS.