Polską wstrząsnęło zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Co mogą zdziałać bliscy

Od maja nikomu nie udało się odnaleźć 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego. Jego sprawą żyje cała Polska, ale przypadków zaginięć młodych osób każdego roku jest zdecydowanie więcej. Co mogą zrobić bliscy osób zaginionych? Kto i kiedy powinien zgłosić zaginięcie?

Publikacja: 22.09.2023 14:22

Zaginiony 16-letni Krzysztof Dymiński

Zaginiony 16-letni Krzysztof Dymiński

Foto: Fundacja Itaka / policja.pl

Przypomnijmy, iż 16-letni Krzysztof Dymiński wyszedł 27 maja z domu w miejscowości Pogroszew Kolonia w gminie Ożarów Mazowiecki. Zabrał ze sobą telefon, słuchawki, powerbank, portfel z legitymacją i kartą kredytową oraz kwiatek, który dostał od dziewczyny. Ostatni ślad urywa się na Moście Gdańskim w Warszawie.

Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego

Z policyjnego rysopisu wynika, że Krzysztof Dymiński ma 175 cm, ciemne blond włosy, niebieskie oczy i jest szczupłej budowy ciała. Nosi stały aparat na zębach.

W akcję poszukiwawczą zaangażowało się wiele osób, utworzono grupę na Facebooku „Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego”, organizowane są też doraźne akcje.

12 881 osób

Tyle osób zaginęło w Polsce w 2022 roku (dane KGP)

Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie z Wielkopolski, na którym kamera samochodowa uchwyciła podobną do zaginionego Krzysztofa Dymińskiego osobę. Matka zaginionego napisała w mediach społecznościowych, że osoba na nagraniu to w jej ocenie syn i wystosowała apel do internautów. - W mojej ocenie na tym nagraniu jest mój syn, Krzysztof Dymiński. Nie mam jednak 100% pewności. Proszę, może jest osoba, która jest łudząco podobna do mojego dziecka, która 31 sierpnia szła drogą nr 11 z Koszut do Kórnika w stronę Poznania. Jeśli to Ty szedłeś - proszę odezwij się. Trwamy w niewiedzy już tak długo… - napisała.

Informacje o zaginionym można zgłaszać na policję (telefon: 47 72 369 88, 47 72 376 57 lub mail: naczelnik.poszukiwanie-identyfikacja-osob@ksp.policja.gov.pl).

Przypadków zaginięć małoletnich w skali całego kraju jest zdecydowanie więcej. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w samym 2022 roku w Polsce zaginęło 12 881 osób. Ponad dwa tysiące z nich to małoletni. Choć 95 proc. wraca do domu w ciągu tygodnia, więcej niż sto dzieci i nastolatków rocznie przepada bez śladu.

Po jakim czasie można zgłosić zaginięcie osoby dorosłej?

Co mogą zrobić bliscy osoby, która zaginęła? Wiele informacji na ten temat można znaleźć w materiałach fundacji specjalizujących się w poszukiwaniach zaginionych (np. Itaka) czy też na stronach policji. Oto najważniejsze informacje dla bliskich osób zaginionych.

W pierwszej kolejności niezwłocznie powinniśmy poinformować o tym najbliższą jednostkę Policji. Co ważne, nie trzeba czekać aż upłynie 48 godzin. "W komendzie policjant przyjmie zgłoszenie od razu, niezależnie od tego ile czasu upłynęło od stwierdzenia zaginięcia" - podkreślono na stronie mazowieckiej policji. W sytuacjach nagłych, w szczególności gdy zagrożone jest życie, zdrowie lub wolność osoby zaginionej należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym.

Kto i gdzie może zgłosić zaginięcie?

Zaginięcie osoby może zgłosić osoba uprawniona. Za osobę uprawnioną Policja uznaje:

 • członka rodziny, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego osoby zaginionej,
 • kierownika instytucji, w której osoba zaginiona lub NN osoba przebywała w celu leczenia albo sprawowania nad nią opieki,
 • przedstawiciela właściwego urzędu konsularnego, jeżeli osoba zaginioną jest cudzoziemiec,
 • inna osoba, która w złożonym zawiadomieniu uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej, albo wskazuje jednoznacznie okoliczności zaginięcia osoby.

Policja przypomina, że zgłaszając się do komendy trzeba zabrać ze sobą, w miarę możliwości aktualne zdjęcie zaginionego. "W trakcie przyjmowania zawiadomienia, policjant będzie zadawał dużo pytań aby poznać jak najwięcej faktów. Pamiętaj aby nigdy nie oszukiwać funkcjonariusza. Powiedz całą prawdę na temat osoby zaginionej. Każdy szczegół jest niezmiernie ważny i może być pomocny w odnalezieniu naszego bliskiego" - podkreślono w informacji.

Czytaj więcej

Od kiedy ZUS przyzna rentę rodzinną po zaginionym

Policja dzieli zaginionych na trzy kategorie

Fundacja Itaka wyjaśnia, że stosownie do zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji policjant, do którego zwracamy się w sprawie zaginięcia, zobowiązany jest do przyjęcia zgłoszenia zaginięcia w każdym przypadku i do wydania nam zaświadczenia o przyjęciu takiego zgłoszenia, o ile świadomie nie zrezygnujemy z jego wydania poprzez zaznaczenie odpowiedniego punktu na formularzu zgłoszeniowym (punkt 5 „Oświadczenia osoby zgłaszającej” znajdującego się na ostatniej stronie „Zawiadomienia o zaginięciu osoby”).

Zgodnie z zarządzeniem policja dzieli zaginionych na trzy kategorie:

Pierwsza kategoria obejmuje taką osobę, która opuściła nagle ostatnie miejsce pobytu, a okoliczności uzasadniają podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności lub uzasadniają podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, a w szczególności:

 • wskazują na możliwość popełnienia przez nią samobójstwa,
 • jeśli jest to osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy,
 • jeśli jest to osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innej przyczyny nie może kierować swoim postępowaniem, albo wymaga opieki lub pomocy innych osób.

Druga kategoria obejmuje osoby zaginione, które opuściły ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy, a szczególnie, gdy:

 • nie istnieją przesłanki charakterystyczne dla grupy pierwszej i trzeciej,
 • osoba zaginiona była wcześniej niezadowolona ze swojej sytuacji życiowej lub zamierzała ją zmienić lub też odchodząc z domu zabrała ze sobą rzeczy osobiste,
 • osoba zaginiona opuściła ostatnie miejsce pobytu z własnej woli.

Kategoria trzecia obejmuje następujące osoby, o ile nie zachodzą przesłanki charakterystyczne dla grupy pierwszej:

 • małoletnie, których zaginięcie jest samowolnym oddaleniem się w wyniku kolejnej ucieczki z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego, bądź innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ona na mocy orzeczenia sądu i nie była pozbawiona wolności,
 • pełnoletnie, które w związku z przymusowym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliły się ze wskazanego miejsca pobytu,
 • małoletnie, zaginione w związku z porwaniem rodzicielskim.

W zależności od przyporządkowania do danej kategorii policja będzie podejmować różne czynności.

Osobie uprawnionej, składającej zawiadomienie o zaginięciu osoby, wydaje się potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia zaginięcia należy zażądać potwierdzenia odmowy przyjęcia zgłoszenia zaginięcia na piśmie.

Fundacja Itaka wyjaśnia, że policjant prowadzący poszukiwania jest zobowiązany utrzymywać niezbędny kontakt z osobą uprawnioną, w tym udzielać jej dozwolonych prawem informacji o stanie i przebiegu poszukiwania, nieobjętych klauzulą niejawności.

A czy policja zawsze ma obowiązek ujawnienia miejsca pobytu osoby zaginionej? "Policja nie może ujawnić miejsca pobytu osoby zaginionej po jej odnalezieniu, jeśli nie wyraża ona na to zgody, składając pisemne oświadczenie. Oświadczenie takie może złożyć tylko osoba dorosła i nieubezwłasnowolniona" - wskazuje Fundacja.

Czytaj więcej

Zaginięcie: gdzie szukać pomocy

Co zrobić oprócz zawiadomienie policji o zaginięciu?

Co można zrobić poza zgłoszeniem faktu zaginięcia policji?

 • skontaktować się z organizacją specjalizującą się w poszukiwaniach osób zaginionych, np. Fundacją Itaka;
 • sprawdzić szpitale, noclegownie, ośrodki pomocy społecznej;
 • skontaktować się sąsiadami, przyjaciółmi, kolegami z pracy osoby zaginionej;
 • przejrzeć rzeczy osobiste zaginionego - można wśród nich znaleźć wskazówkę gdzie go szukać;
 • rozwieszenie plakatów w okolicy, gdzie po raz ostatni była widziana osoba zaginiona;
 • umieszczenie ogłoszeń w portalach społecznościowych;
 • zwrócenie się do mediów o zamieszczenie odpowiedniego komunikatu.

Czy warto korzystać z usług detektywistycznych i usług jasnowidzów? Jak czytamy na stronie Itaki, co do zasadności korzystania z takich usług nie można zająć jednoznacznego stanowiska. "Przede wszystkim korzystając z takich usług należy zapoznać się z treścią umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, czyli zakres czynności, które detektyw lub jasnowidz zobowiązuje się wykonać oraz wysokość wynagrodzenia za te czynności" - radzi fundacja.

Czytaj więcej

Osoba zaginęła, bliscy zostali bez środków do życia. Co wtedy z pieniędzmi

Przypomnijmy, iż 16-letni Krzysztof Dymiński wyszedł 27 maja z domu w miejscowości Pogroszew Kolonia w gminie Ożarów Mazowiecki. Zabrał ze sobą telefon, słuchawki, powerbank, portfel z legitymacją i kartą kredytową oraz kwiatek, który dostał od dziewczyny. Ostatni ślad urywa się na Moście Gdańskim w Warszawie.

Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu