Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajęła się dziś sprawozdaniem podkomisji pracującej nad ustawą o ustroju sądów powszechnych.

- To priorytet dla Ministerstwa Sprawiedliwości tak o pracach nad ustawą - mówi Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.

Dzisiejsza decyzja komisji oznacza, że Sejm ma szansę uchwalić poprawioną ustawę o ustroju sądów powszechnych jeszcze przed wakacjami.

Nie pomogły protesty środowiska sędziowskiego ani ostra krytyka rządowych propozycji. W sądach pojawi się menedżer, a sędziowie będą poddawani ocenom okresowym. Te ostatnie zostaną połączone z planem indywidualnego rozwoju.

Ocena odbywać się będzie przy okazji dotychczasowych wizytacji z udziałem tych samych co dziś wizytatorów i kończyć się ma opisem pracy sędziego. Każdy sędzia niezadowolony z podsumowania swojej pracy będzie mógł zgłosić do niego uwagi. Krajowa Rada Sądownictwa, która opiniowałaby kandydata na wakat sędziowski, dostawałaby całość akt personalnych, a więc także zastrzeżenia sędziego.

W sądach pojawią się menedżerowie, którzy przejmą zarządzanie sądową administracją w tym sekretariatem i jego urzędnikami (przepis zacznie obowiązywać w styczniu 2013 r., ale już dziś trwa pilotaż). Sędziami zajmie się prezes. Jeżeli dojdzie do konfliktu na linii menedżer prezes, ten ostatni będzie miał głos decydujący.

Etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu

Przeczytaj także artykuły:

Zobacz więcej w serwisie:

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Sędziowie i sądy

»

Sądy i trybunały

»

Sądy powszechne

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Projekty aktów prawnych

»

Projekty ustaw i rozporządzeń

»

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Skomentuj ten artykuł