Dariusz Korneluk rekomendowany na Prokuratora Krajowego

Adam Bodnar, minister sprawiedliwości przedstawi premierowi kandydaturę Dariusza Korneluka na Prokuratora Krajowego. Ostateczną decyzję podejmie premier. Opinię wyda też prezydent.

Publikacja: 26.02.2024 17:50

Prok. Dariusz Korneluk podczas wysłuchania obywatelskiego kandydatów na Prokuratora Krajowego w Domu

Prok. Dariusz Korneluk podczas wysłuchania obywatelskiego kandydatów na Prokuratora Krajowego w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie

Foto: PAP/Radek Pietruszka

W poniedziałek o godz. 10 rano specjalny zespół powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczął wysłuchania pięciu kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na urząd Prokuratora Krajowego. Każdy z nich miał 15 minut na skróconą prezentację swojego doświadczenia zawodowego oraz najważniejszych założeń koncepcji funkcjonowania prokuratury. Potem przyszedł czas na pytania zespołu do kandydatów. W sumie, każdy z kandydatów, na zaprezentowanie siebie miał godzinę.

Znane nazwiska w konkursie na Prokuratora Krajowego

Do konkursu stanęli:  Dariusz Korneluk- Zastępca Prokuratora Krajowego, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowany do Prokuratury Krajowej; Katarzyna Kwiatkowska - Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej; Agnieszka Leszczyńska - Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie; Jacek Skała - prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej oraz Ewa Wrzosek - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie. O kolejności prezentacji zdecydowało losowanie.

Jako pierwsza swoją kandydaturę przedstawiła prokurator Agnieszka Leszczyńska. Po krótkiej autoprezentacji padły pytania. Co jest sposobem na uzdrowienie prokuratury? – pytała komisja. Prokurator wymieniała, że jednym z nich może być stworzenie „bezpieczników” prawnych, które dadzą czas na wprowadzenie niezbędnych zmian ustawowych. Jej pomysł na zapewnienie niezależności prokuratorów to: apolityczność oraz zaskarżalność wydawanych poleceń. Tak by każdy miał szansę odwołać się od polecenia, które otrzymał a z którym się nie zgadza. To, jej zdaniem, szansa na przejrzystość działania prokuratury. – Sztuką jest być niezależnym prokuratorem i w tym trwać – zakończyła swoje wystąpienie.

Czytaj więcej

Kto nowym prokuratorem krajowym? Resort Bodnara ogłosił listę

Delegacje w prokuraturze

Druga w kolejności głos zabrała prokurator Katarzyna Kwiatkowska. W swoim wystąpieniu podkreślała, że jedna z najważniejszych kwestii na dziś w prokuraturze jest dokładna analiza wszelkich delegacji, które zostały udzielone w ostatnich latach. I to nie tylko pod kątem prawidłowości ich przeprowadzenia, ale także skutków dla obywatela. Są miejsca, w których kadra, szczególnie ta na pierwszym szczeblu tj. prokuratur rejonowych, które załatwiają 99 proc. wszystkich spraw, została bardzo uszczuplona. Prokurator Kwiatkowska stawia także na specjalizację i opanowanie problemu zbyt długich i zbyt długotrwałych tymczasowych aresztowań. Jedno z pytań skierowanych do prokurator dotyczyło ocen okresowych, których wprowadzenie znalazło się w projekcie ustawy Prawo o prokuraturze przygotowanej przez Lex Super Omnia, którego do niedawna była prezesem. Przyznała, że pomysł budzi kontrowersje w środowisku. Ale ona sama dostrzega w nim szansę na właściwy dobór kadry do prowadzenia spraw karnych czy może cywilnoprawnych. Kolejne z pytań dotyczyło rozliczenia prokuratorów przychylnych władzy w ostatnich latach. – Jestem przeciwna ich wyrzucaniu z zawodu. Jeśli okaże się, że działali pod dyktando władzy, powinni mieć zainicjowane postępowanie dyscyplinarne oraz zagwarantowane prawo do sądu – uważa Katarzyna Kwiatkowska.

Pracownicy prokuratury

Prokurator Jacek Skała zabierał głos jako trzeci. I rozpoczął niekonwencjonalnie. Jak na związkowca przystało, upomniał się bowiem o godziwe warunki pracy dla wielotysięcznej rzeszy pracowników i urzędników prokuratury. – Bez nich 6 tys. rzesza prokuratorów sobie nie poradzi – stwierdził. Kiedy przeszedł do przedstawiania wizji prokuratury, zastrzegł, że nie da się tego zrobić w oderwaniu od sytuacji, która dziś panuje w prokuraturze. – Większość prokuratorów nie wie kto, jest dziś prokuratorem krajowym. Bezsporny jest dziś status Prokuratora Generalnego – zauważał i przytaczał skutki – wyroki sądów, które umarzają sprawy z powodu źle powołanych prokuratorów. Podważał także skład zespołu powołanego do rozstrzygnięcia konkursu na nowego Prokuratora Krajowego. Powód? Zabrakło w nim przedstawicieli adwokatury a mimo to w zespole zasiada kilku z nich prowadzących praktykę adwokacką. Niezmiennie zaapelował także o okrągły stół dla prokuratury, który ma być środkiem do wyprostowania wszystkich niepewnych spraw w prokuraturze.

Czytaj więcej

Pięć wizji zmian w prokuraturze. Oto co mówią kandydaci na prokuratora krajowego

Wzmocnie kadrowe prokuratury

Jako czwarty swojej prezentacji dokonał prokurator Dariusz Korneluk. Podkreślał, że są sprawy w prokuraturze, które należy szybko załatwić. Chodzi o: wzmocnienie kadrowe i instytucjonalne prokuratur rejonowych, audyt spraw budzących wątpliwości (czy zostały przeprowadzone i zakończone w sposób rzetelny i obiektywny) oraz rozliczenie prokuratorów, którzy nieobiektywnie i nierzetelnie, wbrew rocie ślubowania, prowadzili postępowania, kierując się głównie interesem politycznym. Prokurator Korneluk twierdzi także, że należy pracować nad apolitycznością prokuratury, które w ciągu ostatnich 8 lat zostało mocno zachwiane. Opowiada się za rozdzieleniem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. – Gwarancją niezawisłego, sprawnego i efektywnego systemu sądowego jest niezależność prokuratora – podkreślał.

Jako ostatnia głos zabrała prokurator Ewa Wrzosek. Przekonywała zespół, dlaczego mając status prokuratora rejonowego, ubiega się o urząd. Mówiła o tym, jaką przewagę mają kobiety piastujące wysokie urzędy. Zespół dopytywał o jej aktywność w mediach społecznościowych a właściwie o granice tej aktywności. Prokurator przyznała, że gdyby prokuratura pracowała w sposób prawidłowy, to ta aktywność mogłaby być mniejsza. W obecnej sytuacji opinia publiczna bez tej aktywności nie miałaby szansy poznać racji drugiej strony.

Szefową zespołu oceniającego w MS była Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości. W  jego skład weszli: prof. Zbigniew  Ćwiąkalski, adwokat  Radosław  Baszuk; prokurator dr Małgorzata Szeroczyńska i prokurator  Seweryn Borek; prof. dr hab. Ewa Gruza i prok. w st. spocz. Stanisław Iwanicki oraz radca prawny Zbigniew Tur.

Czytaj więcej

Wybór Prokuratora Krajowego bez adwokatów. Chodzi o "czynnik polityczny"

Dlaczego wybrano Dariusza Korneluka

Jak mówiła na poniedziałkowej konferencji prasowej wiceministra Maria Ejchart, kandydatura Korneluka została najlepiej oceniona i wygrała głosami 4:3, choć nie była to "prosta decyzja". 

Na ocenie zespołu zaważyło ponad 30-letnie doświadczenie prok. Korneluka  na różnych szczeblach prokuratury, z czego 13 lat -  na kierowniczych stanowiskach.  

- Przedstawił szeroką i spójną wizję prokuratury, działającej na każdym z możliwych szczebli. Jako jedyny powiedział, jak istotna jest rola prokuratury w czasie konfliktu zbrojnego – mówiła wiceminstra Maria Ejchart.  

Dariusz Korneluk pracuje w prokuraturze od 1996 r.  Najpierw w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Północ w Gdańsku, a następnie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie. Od roku 2000 wykonywał obowiązki prokuratora w Wydział VI do spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego Warszawa-Praga Północ w Warszawie. Następnie Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ( 2005-2010) oraz Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie (2010-2016 r.).

13 lutego prokurator generalny Adam Bodnar powierzył Dariuszowi Kornelukowi pełnienie funkcji zastępcy Prokuratora Krajowego.

Czytaj więcej

Chróścik: To pierwszy transparentny proces mianowania PK

W poniedziałek o godz. 10 rano specjalny zespół powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczął wysłuchania pięciu kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na urząd Prokuratora Krajowego. Każdy z nich miał 15 minut na skróconą prezentację swojego doświadczenia zawodowego oraz najważniejszych założeń koncepcji funkcjonowania prokuratury. Potem przyszedł czas na pytania zespołu do kandydatów. W sumie, każdy z kandydatów, na zaprezentowanie siebie miał godzinę.

Znane nazwiska w konkursie na Prokuratora Krajowego

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara