Zmiany przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który został właśnie skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

Więcej dla dużych

Zawiera on dwie zasadnicze propozycje dotyczące ubezpieczonych w KRUS. Chodzi o powiązanie rolniczych świadczeń podstawowych z kwotą najniższej emerytury w systemie powszechnym. Zmiana, która wzbudziła jednak największe emocje, polegała na dodaniu przepisu, który dużym rolnikom przyznawałby dodatek w wysokości od 1,2 proc. do 4,8 proc. (w zależności od wielkości gospodarstwa) do emerytury podstawowej za każdy rok opłacania dodatkowej składki (pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej” z 24 października nr 248 „Emerytury: rolnicy zyskają finansowo przed wyborami”).

Po wejściu w życie przepisów świadczeniobiorcy z KRUS (szczególnie duzi rolnicy) byliby jeszcze bardziej uprzywilejowani względem tych z ZUS.

Jak wówczas wyliczaliśmy, w 2023 r. właściciel gospodarstwa o wielkości ponad 300 ha zapłaciłby składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w wysokości 921,30 zł, podczas gdy składka emerytalna i rentowa pracownika na minimalnym wynagrodzeniu wyniosłaby w 2023 r. przeciętnie 975,78 zł.

Wskazywaliśmy też na zwiększające się różnice w świadczeniach z ZUS i KRUS. Zgodnie z prognozami ZUS pracownik płacący składkę od minimalnego wynagrodzenia przez 25 lat nie będzie mógł liczyć na więcej niż minimalna emerytura (w 2023 r. 1588,44 zł).

Jednocześnie rolnik z 300-ha gospodarstwem i takim samym stażem w 2023 r. po zmianach przepisów uwzględniających wspomniane dodatki i wzrost emerytury podstawowej – dostałby świadczenie o 140 proc. większe, tj. 3772,55 zł. Wygląda jednak na to, że na ostatniej prostej rząd wycofał się z tak hojnej propozycji.

Czytaj więcej

Emerytury z KRUS: rząd zabiera, a przed wyborami oddaje

Wreszcie się ocknęli

W projekcie skierowanym do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą dużym rolnikom miałby przysługiwać dodatek w wysokości 0,5 proc. (bez względu na wielkość gospodarstwa) do emerytury podstawowej za każdy rok opłacania dodatkowej składki.

Co to w praktyce oznacza?

– Właściciel gospodarstwa o wielkości ponad 300 ha z 25-letnim stażem w KRUS według danych na 2023 r. dostałby świadczenie w wysokości 2064,97 zł, czyli 1707,58 zł mniejsze, niż wynikałoby z pierwotnej propozycji rządu – wskazuje dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak podkreśla ekspert, będzie ono zatem o 30 proc. większe od emerytury minimalnej z systemu powszechnego.

Zdaniem dr. Lasockiego lepsza taka zmiana niż żadna, chociaż w jego ocenie takie dodatki w ogóle powinny zostać zlikwidowane.

– Nie ma najmniejszego powodu, aby przedsiębiorcy rolni korzystali z dofinansowań należnych gospodarstwom nierentownym. Powinni oni raczej podlegać powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych – mówi.

W podobnym tonie wypowiada się Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan.

– Przecież rolnik mający powyżej 50 ha jest z reguły zamożniejszy niż szewc czy stolarz. A oni już na żadne dodatki liczyć nie mogą –mówi.

Etap legislacyjny: skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą

Czytaj więcej

Rząd chce zmian w emeryturach rolników

Jak zmieniał się przepis

Pierwotny projekt:

Do emerytury rolniczej przysługuje dodatek z tytułu opłacania składki, o której mowa w art. 17 ust. 4, w wysokości:

  • 1,2 proc. emerytury podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 1,
  • 2,4 proc. emerytury podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2,
  • 3,6 proc. emerytury podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 3,
  • 4,8 proc. emerytury podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 4 – za każdy rok opłacania takiej składki.

Projekt po zmianach:

Do emerytury rolniczej przysługuje dodatek z tytułu opłacania składki, o której mowa w art. 17 ust. 4, w wysokości:

  • 0,5 proc. emerytury podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 1,
  • 0,5 proc. emerytury podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2,
  • 0,5 proc. emerytury podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 3,
  • 0,5 proc. emerytury podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 4 – za każdy rok opłacania takiej składki.