Samochód służbowy do celów prywatnych - co obejmuje ryczałt w PIT

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego na cele osobiste pracowników ryczałt obejmuje również koszt paliwa.

Publikacja: 08.08.2018 05:30

Samochód służbowy do celów prywatnych - co obejmuje ryczałt w PIT

Foto: 123RF

Samochody służbowe często są wykorzystywane przez pracowników również na ich cele prywatne. Praktykę tę dostrzegł ustawodawca. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.) istnieje zapis, zgodnie z którym wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

- dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – 250 zł miesięcznie;

- dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – 400 zł miesięcznie.

Czytaj także: Czy ryczałt za jazdy prywatne obejmuje koszty paliwa

Ponadto w art. 12 ust. 2b i 2c ustawy o PIT wskazano, że w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w art. 12 ust. 2a. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w art. 12 ust. 2a albo ust. 2b, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c).

Ile doliczyć do przychodu

Począwszy od wejścia w życie przytoczonych regulacji kwestią sporną było to, czy zryczałtowane przychody, o których mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmowały koszty paliwa.

Organy podatkowe stały na stanowisku, że wartość tego zryczałtowanego przychodu nie obejmuje kosztów paliwa, a w przypadku ponoszenia przez pracodawców kosztów zużywanego przez pracowników do celów prywatnych paliwa konieczne jest doliczanie tym pracownikom dodatkowych przychodów w wysokości odpowiadającej wartości poniesionego przez pracodawcę kosztu paliwa (np. interpretacje indywidualne Izby Skarbowej w Warszawie z 24 kwietnia 2015 r., IPPB2/4511-308/15-2/MK1, Izby Skarbowej w Katowicach z 21 marca 2016 r., IBPB-2-2/4511-62/16/JG czy Izby Skarbowej w Łodzi z 20 kwietnia 2016 r., 1061-IPTPB1.4511.88.2016.2.SK). Odmienne stanowisko prezentowały z kolei sądy administracyjne, konsekwentnie uchylając interpretacje indywidualne, w których organy podatkowe przedstawiały wskazany powyżej pogląd.

Ważne orzeczenie

Przełomem może być orzeczenie NSA z 10 lipca 2018 r. (II FSK 1185/16), w którym NSA wskazał, że paliwo stanowi konieczny element, aby móc korzystać z samochodu, a świadczenie, jakie oferuje pracodawca pracownikowi to właśnie korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych. W takiej sytuacji, zdaniem NSA, pracodawca nie świadczy dwóch oddzielnych nieodpłatnych świadczeń pracownikowi, tylko nadal wszystko odbywa się w ramach jednego świadczenia. Z wyjaśnień NSA wynika ponadto, że przepis jest jasny, a kwota ryczałtu obejmuje wszelkie wydatki związane z użytkowaniem służbowego samochodu przez pracownika dla celów prywatnych.

Rozstrzygnięcie to jest pierwszym, które zapadło przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, co powinno wpłynąć na wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego w podobnych sprawach.

Grzegorz Patek doradca podatkowy i radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Samochody służbowe często są wykorzystywane przez pracowników również na ich cele prywatne. Praktykę tę dostrzegł ustawodawca. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.) istnieje zapis, zgodnie z którym wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?