Czy zakup pomocy szkolnych dla dzieci pracowników będzie kosztem pracodawcy?

Spółka może odliczyć od podatku kwoty wypłacone na wyprawki dla dzieci pracowników będących uczniami.

Publikacja: 17.12.2019 15:45

Czy zakup pomocy szkolnych dla dzieci pracowników będzie kosztem pracodawcy?

Foto: Adobe Stock

- Spółka wypłaca raz w roku szkolnym (na podstawie porozumienia zawartego ze związkiem zawodowym) pracownikom posiadającym na utrzymaniu dzieci uczęszczającego do szkół podstawowych ekwiwalent pieniężny z tytułu pomocy szkolnych. Wypłacony ekwiwalent to dla pracowników element wynagrodzenia ze stosunku pracy i jest wypłacany łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia. Od wypłacanego ekwiwalentu naliczone są zaliczki PIT i składki do ZUS. Jego realizacja jest udokumentowana poprzez przelew na konta bankowe pracowników. Celem wprowadzenia ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnych jest zwiększenie motywacji do pracy pracowników poprzez poprawę atmosfery pracy, jak również wykreowanie wewnątrz spółki wizerunku pracodawcy dbającego o swoich pracowników i ich potrzeby rodzinne. Ekwiwalent przekłada się zatem na możliwość osiągania przez spółkę przychodów. W spółce utworzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednak przedmiotowy ekwiwalent finansowany są ze środków obrotowych spółki, jako niestanowiący wydatków na działalność socjalną. Wydatki z tytułu ekwiwalentu nie są w żadnej mierze związane z sytuacją życiową ani materialną pracowników. Kwota ekwiwalentu jest bowiem taka sama dla wszystkich uprawnionych pracowników bez względu na wynagrodzenie zasadnicze, zajmowane stanowisko czy długość zatrudnienia. Sytuacja rodzinna pracownika ma wyłącznie takie znaczenie, że do otrzymania ekwiwalentu konieczne jest posiadanie dzieci uczących się w szkole podstawowej. Bez znaczenia pozostaje natomiast np. ilość osób w gospodarstwie domowym czy dochód tegoż gospodarstwa. Czy wydatki ponoszone na ekwiwalent na pomoce szkolne dla pracowników mogą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów? pyta czytelnik.

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości