Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustaw o CIT i VAT, którego celem jest wdrożenie unijnych dyrektyw 2017/952 (zwanej ATAD2) i 2018/1910 (zwanej Quick Fixes) oraz dalsze uszczelnienie przepisów podatkowych.

Jedną z oczekiwanych zmian jest zniesienie limitu obrotów uprawniającego firmy do zwracania VAT podróżnym spoza UE. Obecnie zwrotem zajmują się wyspecjalizowane podmioty albo same sklepy, jeśli przekroczą obroty 400 tys. zł rocznie. Trybunał Sprawiedliwości (sygn. C-307/16) uznał jednak limit za sprzeczny z prawem UE. Jego zniesienie będzie ułatwieniem dla mniejszych sklepów.

Projekt wprowadza też obowiązek wymiany informacji o schematach podatkowych (MDR) z innymi państwami. Pierwsze takie wymiany w granicach Unii Europejskiej są planowane na październik 2020 r.

Projekt przewiduje też nową klauzulę przeciw obejściu prawa podatkowego za pomocą tzw. struktur hybrydowych. Chodzi o rozwiązania polegające m.in. na podwójnym odliczeniu tego samego wydatku od podstawy opodatkowania w dwóch państwach. By temu zapobiegać, przepisy mają zostać ujednolicone w całej UE.

Ujednolicenie obejmie też magazyny konsygnacyjne. Zgodnie z projektem prawidłowe złożenie informacji podsumowującej będzie warunkiem zastosowania zerowej stawki VAT. Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu