Spory z kontrahentami, konflikty między akcjonariuszami, próby wrogich przejęć. Prowadzenie biznesu nie jest usłane różami, często o interes firmy trzeba twardo walczyć. Dla właścicieli mamy dobrą informację: fiskus zgadza się na rozliczenie w kosztach wydatków na obronę przedsiębiorstwa. Dzięki temu zapłacą niższy podatek.

– Spory gospodarcze są często bezpardonowe, a przeciwnicy stosują nieczyste chwyty. Firma musi się mocno zaangażować, wynająć prawników, specjalistów od wizerunku, a nawet ochroniarzy. Oczywiste jest, że są to działania w celu zabezpieczenia jej interesów, mają więc związek z działalnością – mówi Piotr Świniarski, adwokat, właściciel kancelarii podatkowej.

– Zazwyczaj kwestia rozliczania takich wydatków w podatkowych kosztach nie budzi większych wątpliwości – potwierdza Michał Sujata, starszy konsultant w NGL Tax.

Czytaj także:

Wydatki na postępowanie sądowe i obsługę prawną w kosztach firmy

Trzeba dbać o prezesa

Spójrzmy na niedawną interpretację dotyczącą spółki akcyjnej zajmującej się produkcją okien. Założyciel i większościowy akcjonariusz jest jednocześnie jej prezesem. W skład zarządu oraz rady nadzorczej wchodzili też członkowie jego najbliższej rodziny. Dodatkowo dwójka jego dzieci oraz żona objęli prawie 25 proc. akcji.

Dwa lata temu między akcjonariuszami doszło do konfliktu. Rodzina prezesa chciała przejąć kontrolę nad spółką. Próbowała odsunąć go od zarządzania firmą poprzez pozbawienie możliwości wykonywania prawa głosu, odwołanie z funkcji i siłowe usunięcie z siedziby. Zostało to zgłoszone organom ścigania, toczą się w tej sprawie postępowania.

Przez cały czas konfliktu spółka ponosi wydatki na usługi prawne. Przykładowo na sporządzanie pism procesowych, reprezentację przed sądami czy obsługę walnych zgromadzeń.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Zaangażowała też profesjonalne biuro doradcze świadczące usługi związane z ochroną osób i mienia. Dzięki jej działaniom uniemożliwiono wstęp do firmy osobom nieuprawnionym i ochroniono tajemnice przedsiębiorstwa. Zapobiegło to paraliżowi działalności produkcyjnej. Biuro zajęło się też zabezpieczeniem prezesa w czasie przebywania w firmie, a także kontaktami z mediami.

Czy wydatki na te usługi można rozliczyć w podatkowych kosztach? Spółka twierdzi, że tak. Argumentuje, że zostały poniesione w związku z koniecznością obrony jej interesów i umożliwiły kontynuowanie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogła nadal uzyskiwać przychody.

To przekonało fiskusa. Przyznał, że wydatki na ochronę oraz prawników są racjonalne i gospodarczo uzasadnione. Mogą więc być podatkowym kosztem.

– Niekiedy granica pomiędzy niektórymi wydatkami w interesie spółki a ponoszonymi na cele osobiste jej akcjonariusza może się zdawać bardzo cienka. Skarbówka słusznie jednak uznała, że opisane usługi prawników i ochroniarzy mają związek z działalnością firmy. Nie można bowiem tracić z oczu, że akcjonariusz jest prezesem spółki i wykonuje czynności na jej rzecz. Zabezpieczenie interesów prezesa jest więc uzasadnione także z punktu widzenia spółki – komentuje Michał Sujata.

Firma może też rozliczać w kosztach wydatki na spory z kontrahentami.

– Niezależnie od tego, czy jest wierzycielem czy dłużnikiem. Zarówno dochodzenie należności, jak i kwestionowanie obowiązku zapłaty jest działaniem mającym na celu ochronę interesów przedsiębiorstwa – mówi Piotr Świniarski.

Przegrana nie wyklucza

Potwierdza to interpretacja w sprawie spółki świadczącej usługi budowlano-montażowe. Nie chciała ona płacić podwykonawcy, twierdząc, że błędy w ustawieniu rusztowań na budowie spowodowały śmiertelny wypadek. Wydatki na spór prawny może rozliczyć w kosztach, mają one bowiem na celu zabezpieczenie własnego majątku – przyznał fiskus.

Co w sytuacji, gdy spór z kontrahentem zakończy się przegraną?

– Także wtedy wydatki są podatkowym kosztem – twierdzi Piotr Świniarski.

Tak wynika ze wspomnianej interpretacji w sprawie sporu o rusztowania. A także innej, dotyczącej spółki, która miała proces o wypłatę wynagrodzeń za projekty racjonalizatorskie. Przegrała go, ale może rozliczyć w kosztach wydatki na obsługę prawną oraz specjalistyczne ekspertyzy.

Paulina Karpińska-Huzior adwokat i doradca podatkowy w kancelarii CMS Cameron McKenna

Generalnie wydatki związane ze sporami toczonymi z kontrahentami czy akcjonariuszami są podatkowym kosztem firmy. Bez względu na to, czy sami wysuwamy roszczenia, czy też bronimy się przed zarzutami kontrahenta i zajęciem majątku. Oczywiście każda sprawa jest inna, ale mianownik wspólny: walka o dobro przedsiębiorstwa. O podatkowym rozliczeniu nie przesądza to, czy przedsiębiorca miał rację w sporze. Zresztą na rozstrzygnięcie tego w sądzie czeka się kilka, czasami nawet kilkanaście lat. Często też dochodzi do ugody, w której strony idą na kompromis, bez przesądzania, kto miał słuszność. Wydatki na spór prawny mogą zostać zakwestionowane przez skarbówkę, gdy działania przedstawicieli firmy są niezgodne z jej interesem, a także bezprawne. Na przykład, gdy wyprowadzany jest majątek spółki.