Czy złapanie koronawirusa można uznać za indywidualne zdarzenie losowe? Taki dylemat muszą rozstrzygnąć ci, którzy chcą skorzystać z podatkowej ulgi na zapomogi. Na szczęście fiskus staje w tej sprawie po stronie podatników.

Spójrzmy na interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpiła o nią okręgowa izba pielęgniarek i położnych. Zgodnie z regulaminem świadczeń socjalno-bytowych przyznaje zapomogi osobom, które zachorowały na Covid-19 lub zaraziły się SARS-CoV-2. Wsparcie jest jednorazowe, wynosi 500 zł.

Czy pieniądze wypłacone pielęgniarkom i położnym, które należą do okręgowej izby, są zwolnione z podatku?

Fiskus przypomniał, że każda forma przysporzenia majątkowego, także zapomoga, jest – zgodnie z ustawą o PIT – przychodem. Nie oznacza to jednak automatycznie, że koniecznie trzeba od niej zapłacić podatek. Przepisy przewidują bowiem wiele zwolnień. Między innymi dla zapomóg otrzymanych po indywidualnych zdarzeniach losowych. Stanowi o tym art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT.

Wynika z niego, że zapomogi są zwolnione w całości z podatku, jeśli zostaną wypłacone np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo z funduszy związków zawodowych. Jeśli z innych źródeł, ulga generalnie wynosi 6 tys. zł rocznie. Ustawa antykryzysowa podniosła ją na okres epidemii koronawirusa do 10 tys. zł.

Czy zapomogi dla pielęgniarek i położnych wypłacane przez okręgową izbę mogą być zwolnione z podatku na podstawie tego przepisu? Tak. Skarbówka przyznała, że panująca w Polsce epidemia koronawirusa oraz będące jej następstwem zarażenia skutkujące zachorowaniem na Covid-19 mogą zostać uznane za siłę wyższą, więc zdarzenie losowe.

– Zakażenie SARS-CoV-2 powodujące zachorowanie na Covid-19 spełnia przesłankę indywidualnego zdarzenia losowego, czyli nagłego, niespodziewanego, pojedynczego zdarzenia wywołanego przyczynami zewnętrznymi, których nie można do końca przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności w sytuacji pracowników medycznych narażonych na kontakt z zakażonymi koronawirusem – podkreślił w interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Oznacza to, że zapomogi dla pielęgniarek i położnych są świadczeniami, o których stanowi art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT. Nie trzeba od nich potrącać zaliczki na podatek, gdyż są z niego zwolnione.

Nr interpretacji: 0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ